Vzpostavitev geoparka Kras-Carso v obliki ezts

Župani občin z območja Matičnega Krasa so se v četrtek, 16. 9. 2021, zbrali v Viteški dvorani Gradu Štanjel s ciljem, da se seznanijo s potekom ustanovitve čezmejnega geoparka, ki se odvija v okviru projekta GeoKarst in vzpostavitvijo Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), ki naj bi delovalo kot organizacijska oblika geoparka.

Prisotni so bili gostitelj župan Občine Komen – Erik Modic ter župani ali njihovi namestniki: Sežane – David Škabar, Hrpelje Kozina – Saša Likavec Svetelšek, Divače –  Alenka Štrucl Dovgan,  Miren Kostanjevica – Mauricij Humar, Doberdob – Fabio Vizintin, Sovodnje ob Soči – Luca Pisk, Dolina – Sandy Klun, Devin Nabrežina – Walter Pertot, Zgonik – Monica Hrovatin, Repentabor – Tanja Kosmina, ter direktorja Parka Škocjanske jame – Stojan Ščuka, Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov – Aleš Vodičar in predsednik LAS Krasa – David Pizziga.

Najprej sta vodja projekta GeoKarst Katja Fedrigo in koordinator priprave aktov za ustanovitev EZTS Aleš Vodičar predstavila cilje geoparka, ki so: povezanost območja, promocija in prepoznavnost, usklajenost in enotnost, ohranitev identitete Krasa, trajnostni razvoj, nove podjetniške ideje in posledično nove zaposlitve ter vpis čezmejnega geoparka v UNESCO globalno mrežo geoparkov. Že na prvem sestanku, konec leta 2020, je tekla beseda o pobudi za vzpostavitev EZTS, kot najbolj primerne organizacijske oblike za delovanje geoparka. Pobudo so tedaj podprli vsi prisotni predstavniki kraških občin. Glede vzpostavitve EZTS-ja sta bila kasneje organizirana dva sestanka s slovenskimi predstavniki ministrstev, in sicer SVRK in MJU. Na podlagi pridobljenih informacij s strani pristojnega slovenskega ministrstva za javno upravo, ki je podprlo idejo o ustanovitvi, je na dogodku v Štanjelu sledila predstavitev konkretnih korakov in postopkov. Občinski sveti morajo skupaj z župani v naslednjem koraku sprejeti konvencijo in statut o novem EZTS- ju, nakar morata na sprejete akte podati soglasji še obe Vladi – R Slovenije in R Italije. Predstavniki občin so v razpravi ponovno podprli pobudo o ustanovitvi EZTS-ja, ki bo upravljalo skupno čezmejno območje geoparka na Krasu. Naslednji korak je priprava pravnih aktov z natančno določitvijo nalog EZTS-ja geoparka skupaj s ključem sofinanciranja.  Akte bosta pripravila koordinatorja ustanavljanja ORA Krasa in Brkinov na slovenski strani in LAS Krasa na italijanski strani Krasa. Cilj je sprejem vseh aktov do pomladnih mesecev naslednjega leta.