Lokalni prehranski sistemi, okrožja, kmetijske in agroživilske verige

Trajnostna prihodnost lokalnih prehranskih sistemov

Lokalna akcijska skupina Kras bo v naslednjih mesecih začela predstavljati svojo novo razvojno strategijo (SRG), ki si med dvema izbranima področjema, prizadeva izboljšati in okrepiti lokalne prehranske sisteme ter kmetijske in agroživilske dobavne verige. Ta usmeritev je bila izbrana na podlagi poglobljene analize potreb in razvojnih možnosti lokalnega območja, ki so bile evidentirane s pomočjo ankete »Bendima idej« in SWOT analize.

Cilji strategije: holistični pristop h konkurenčnosti in trajnosti

Splošni cilj strategije na področju lokalnih prehranskih sistemov je jasen: pomagati krepiti konkurenčnost lokalnih kmetijskih in agroživilskih verig ter spodbujati njihovo usklajeno upravljanje. Za dosego tega cilja so bili opredeljeni specifični cilji, med katere spada izboljšanje kakovosti in donosnosti, obenem pa tudi skrajšanje dobavne verige.

Krepitev proizvodnih verig: stalna prizadevanja

Podpora bo namenjena predvsem za razvoj in krepitev lokalnih agroživilskih proizvodnih verig, kar se je že začelo v okviru načrta za razvoj podeželja 2014-2022 in prejšnje SLR. S to intervencijo so se znatno okrepile dejavnosti, povezane z obdelavo, predelavo in trženjem lokalnih agroživilskih proizvodov. Ker so bile kmetijam in podjetjem v tem sektorju dodeljene spodbude, se je povečala uporaba certificirane, tipične in ekološke proizvodnje, kar odraža ponovno odkritje tradicionalnih živil, ki so bila v preteklosti v središču družinskega in kmečkega življenja na podeželskih območjih.

Potrebe lokalnega območja: krepitev in inovacije

Anketa »bendima idej« je pokazala, da je treba zaščititi lokalno proizvodnjo, vlagati v utrjevanje podjetij in podpirati ustanavljanje novih. To vključuje tudi skrb za generacijsko zamenjavo, utrjevanje znanj, izboljšanje kakovosti s promocijskimi in trženjskimi ukrepi ter naložbe za utrditev podobe proizvoda in tržne blagovne znamke.

Vizija in poslanstvo

Spodbujanje trajnostne pridelave, na primer z rejo na prostem, prispeva k ohranjanju pokrajine in predelavi kmetijskih proizvodov znotraj obratov, kar zagotavlja svežino in pristnost. Cilj ne zajema le proizvodne faze, temveč je bistvenega pomena ohranjati čisto in urejeno okolico z vinogradništvom, živinorejo, čebelnjaki, urejenimi oljčnimi nasadi in zeliščnimi polji. Vlaganje na primer v živinorejo in pašo za povečanje prisotnosti živali na Krasu, ki je trenutno redka, bo izboljšalo donosnost v kmetijstvu, ohranilo obdelovalne površine in spodbujalo okoljsko trajnost.