Kaj je Las Kras?

KAJ JE LAS KRAS

Je agencija za razvoj Krasa, ki svoje delovanje posveča predvsem podpiranju kmetijsko živilskega področja in turizma.

Vse občine na Krasu, pokrajini Trst in Gorica, kmečka združenja in banka ZKB so člani LAS.

LAS je ena od 2.000 agencij, ki jih podpira evropska politika za razvoj podeželja.

STATUT LAS-A

Po slovensko – In italiano

JAVNI ČLANI

Območje, na katerem se razteza LAS Kras pokriva teritorij Pokrajin Gorica in Trst, člani LAS-a pa so:

Pokrajina Trst in Občine : Milje, Dolina, Trst, Repentabor, Zgonik, Devin Nabrežina

Pokrajina Gorica in Občine: Tržič, Doberdob, Sovodnje ob Soči, Zagraj, Fojan, Sredpolje, Ronke.

Zasebni člani:

1) Zadružna Kraška Banka (ZKB)
2) Federazione provinciale Coldiretti di Trieste – Federacija neposrednih obdelovalcev Trst
3) Confederazione italiana agricoltori – C.I.A. – Provincia di Gorizia / Italijansko združenje kmetov – Pokrajina Gorica
4) Confagricoltura Gorizia e Trieste – Confagricoltura Gorica in Trst
5) Deželna Kmečka Zveza
6) Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Carso-Collio / Konzorcij za zaščito vin s kontroliranim poreklom Kras-Brda
7) Comitato promotore per la valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari MOJSIR / Pripravljalni odbor za ovrednotenje mlečnih proizvodov MOJSIR
8) Comitato promotore della valorizzazione dell’olio extravergine di Trieste / Pripravljalni odbor za ovrednotenje tržaškega ekstra deviškega oljčnega olja
9) Agrarna Skupnost

NAČIN DELA

LAS konkretno pomaga občanom Krasa tako, da objavlja tematske razpise za financiranje specifičnih področij, dejavnosti in upravičencev.

Prošnje za financiranje se ocenijo z objektivnimi merili, kot predvideva evropska zakonodaja.

Na primer: pri razpisu za odprtje nastanitvenega obrata vrste bed & breakfast so bile prošnje vključene v lestvico. Nekatera merila za dodelitev dodatnih točk so upoštevala, ali je vložnik: mlad, brezposeln, ženskega spola.

Treba je podčrtati, da je upravno breme postopka za pridobitev sredstev, ki ga mora opraviti vsak vložnik, težko zaradi evropske, državne in deželne zakonodaje.

Priprava prošnje za financiranje zato zahteva veliko časa.

Do zdaj so bili vsi vložniki vključeni v lestvice in so prejeli sredstva, z izjemo teh, ki niso izpolnjevali pogojev. Zavrnjene so bile vloge na primer teh, ki niso bili lastniki nepremičnine.

DOSEŽKI LAS-A NA KRASU

Med letoma 2012 in 2015 je LAS sofinanciral naslednje ukrepe:

– 114 novih ležišč za turiste za skupno 358.000 evrov za obnovo 7 turističnih kmetij in 6 bed & breakfast.

– 5 obnovljenih gozdnih površin s pešpotmi za skupno 242.000 evrov, vloženih v korist občanov.

– 3 projekti za vrednotenje krajevnih pridelkov in izdelkov s strani krajevnih javnih uprav z naložbo skupno 115.000 evrov.

– 23 kulturnih projektov za občane in turiste, katerih namen je prikazati Kras, njegovo identiteto, kraje, pridelke in izdelke. Ti projekti so financirani s 595.000 evri javnih sredstev, namenjenih združenjem in javnim upravam.

– promocija Krasain kraških dogodkov na vinsko kulinaričnem sejmu “Tipicità” v deželi Marche marca 2015 z več kot 700 osebami, vključenimi v dejavnosti stojnice LAS-a.

– 3 krajevni kmetijski sejmi, ki jih je LAS podprl spomladi 2015 z naložbo približno 30.000 evrov

* podatki so bili posodobljeni dne 15. maja 2015

SODELOVANJE ZA PRIHODNOST

V naslednjih mesecih bo LAS moral določiti, kako naj vloži približno 3 milijone evrov v naslednjih sedmih letih za doseganje opisanih ciljev in uresničevanje vizije Krasa, ki si ga vsi želimo.

Tudi prebivalci Krasa imajo možnost izraziti svoje zahteve.

Kako naj deluje LAS?

Kaj mora LAS financirati?

Katere spremembe naj podpira?

KONTAKTIRAJ LAS IN PREDSTAVI SVOJE PREDLOGE

Lokalna Akcijska Skupina Kras ima omejeno število sodelavcev in ima nalogo, da v razpoložljivem času in z danimi viri prisluhne občanom.

Osebje je na razpolago na sledečih kontaktih:

e-pošta info@galcarso.eu

spletna stran www.galcarso.eu

telefon +39 040 3798522

ali osebno po predhodnem dogovoru na operativnem sedežu na Pokrajini Trst, trg Vittorio Veneto 4, 34132 Trst.

 

Projekti – Las Kras, kliknite sem