AGROTUR+: kraški lokalni produkti in turizem

Namen projekta AGROTUR+ je okrepiti vlogo kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah na Krasu, čezmejnem območju z bogato kulturno in naravno dediščino. Cilj tega kapitalizacijskega projekta je ustvariti bolj socialno in vključujočo Evropo z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic.

POVZETEK PROJEKTA

Za Kras, geografsko čezmejno območje, so značilne edinstvene značilnosti ter bogata kulturna in naravna dediščina. Vendar pa se sooča s številnimi težavami, kot je upad proizvodnje lokalnih proizvodov, ki so bistveni za trajnostni turizem. Opuščanje te proizvodnje je povezano s slabo povezanostjo med lokalnimi akterji, počasnim prilagajanjem tržnim trendom in vsakodnevnim preseljevanjem mladih v mesta zaradi boljših gospodarskih priložnosti.

CILJI PROJEKTA

Cilj projekta AGROTUR+ je spodbujanje kmetijskih in turističnih dejavnosti na čezmejnem območju Krasa.

MED SPECIFIČNE CILJE VMEŠČAMO

  • spodbujanje tradicionalnih kmetijskih praks za zaščito kraške dediščine in zaščito lokalnih proizvajalcev z zmanjšanjem dnevnih migracij.
  • načrtovane bodo čezmejne delavnice, vinska akademija namenjena teranu, vinske šole, degustacije in izobraževalni večeri
  • implementacija dobrih praks pri proizvodnji tradicionalnih kraških proizvodov, kot so vino, brinjevec in pršut.
  • nadaljevanje sodelovanja med regionalnimi razvojnimi in znanstvenimi institucijami ob sodelovanju lokalnega prebivalstva, izboljšanje kakovosti in prepoznavnosti lokalnih proizvodov ter turistične ponudbe Krasa.

POMEN PROJEKTA

Projekt AGROTUR+ je celovit odgovor na izzive, s katerimi se sooča kraško območje, in si prizadeva spodbuditi lokalni potencial s trajnostnim kmetijstvom in turizmom. S spodbujanjem varstva naravne in kulturne dediščine želi projekt ohraniti lokalno prebivalstvo in zmanjšati migracije v mesta ter ustvariti gospodarske in družbene priložnosti na lokalni ravni.

DEJAVNOSTI, KI JIH BO UPRAVLJALA LAS KRAS, SO:

  • podrobno spremljanje bolezni in žuželk v vinogradih
  • press tour, namenjen gostujočim novinarjem
  • vinska šola, namenjena raznim strokovnjakom
  • druge manjše dejavnosti, kot so vodene degustacije in konference

PARTNERJI

Kmetijski inštitut Slovenije, Univerza v Trstu, Univerza v Novi Gorici, Cescot Veneto Centro Sviluppo Commercio, ORA Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov doo, GAL Carso – LAS Kras

PRIDRUŽENI PARTNERJI

Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana, Občina Komen, Kmetija Pečar, Vinakras, Društvo Vinogradnikov s Krasa

POVZETEK

Cilj projekta AGROTUR+ je preoblikovati Kras v model trajnostnega razvoja z izkoriščanjem lokalnih virov in spodbujanjem trajnostne rasti. S celostnim pristopom, ki združuje kulturo, kmetijstvo in turizem, želi projekt ustvariti trajnostno in uspešno prihodnost za kraško območje in njegovo skupnost.

Projekt AGROTUR+ sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. Spletna stran interreg projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/agrotur