Podaljšan rok za prijavo na razpis za razvojne in inovativne projekte v kmetijstvu

Rok za oddajo prijav na razpis SI10, namenjen podpori inovacijam v lokalni verigi preskrbe s hrano (nakup strojev in drugo), je podaljšan do 21. oktobra 2021!

Predsednik LAS Kras David Pizziga: »teden zaključujemo z dobro novico. Odločili smo se, da podaljšamo rok za prijavo na razpis, ki je bil prvotno objavljen v sredo 23. junija 2021, v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine. Razpis predstavlja za naše kmetije in za razna lokalna kmetijska podjetja velik izziv in enkratno priložnost, ki je ne gre nikakor zamuditi. Zato smo se odločili za ta korak, da ponudimo vsem najboljše možne pogoje«.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

  • kmetijski podjetniki in kmetijska gospodarstva
  • mikro in mala pridelovalna in predelovalna podjetja
  • podjetniške mreže, društva, konzorciji, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo

KAJ SE FINANCIRA IZ JAVNIH SREDSTEV

Razpis podpira uvajanje inovacij v proizvodnji, predelavi in vrednotenju kmetijskih pridelkov, zlasti s krepitvijo poslovnih mrež in združevanjem na lokalni ravni. Razpis ponuja podporo in sredstva za izboljšanje proizvodnih procesov, za preprečevanje nevarnosti ter zmanjševanje obremenitev za okolje, za povečanje kmetijske proizvodnje značilne za različne kmetijske sektorje, ob ohranjanju visoke kakovostne ravni. Skratka, gre za povečanje in zagotavljanje kakovosti in promocijo kmetijskih pridelkov in proizvodov.

Razpis namreč financira: 

  • naložbe v stroje in opremo za poljedelstvo in živinorejo 
  • opremljanje prostorov za predelavo, obdelavo, skladiščenje in trženje 
  • naložbe v stroje in opremo za predelavo, obdelavo, skladiščenje in trženje 

KRITJE STROŠKOV ZA POSAMEZNI PROJEKT

Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo je 13.000 EUR, najvišji znesek podpore za posamezno operacijo pa znaša 135.000 EUR. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

KRITJE STROŠKOV

Razpisana so javna sredstva v skupni višini 812.000 EUR, in so namenjena za različne sektorje, da bi tako zagotovili razvoj manj uveljavljenih kmetijskih panog (npr. zdravilna zelišča, čebelarstvo, rejo). Vsak sektor bo imel svojo prednostno lestvico. Neizkoriščena sredstva iz posameznih sektorjev bodo porazdelejna med ostale. 

Sredstva namenjena posameznim sektorjem:

1.      Pridelava in predelava zdravilnih zelišč: 96.000 EUR;

2.      Pridelava in predelava drevesnih rastlin: 240.000 EUR;

3.      Čebelarstvo: 90.000 EUR;

4.      Živinoreja: 120.000 EUR;

5.      Prašičereje: 210 000 EUR;

6.      Novi izdelki: 56.000 EUR

POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavo je treba predložiti najkasneje do 21. oktobra 2021. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge.

DODATNE INFORMACIJE

Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo:

Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v petih delovnih dneh.