Tečaj za organizacijo turističnih doživetij in za učinkovito komuniciranje vsebin (storytelling)

Kako lahko najbolje promoviramo območje in naše storitve za turiste? Kako lahko z zgodbami naredimo tisto, kar počnemo, privlačno? LAS Kras in LAS Torre Natisone podpirata in promovirata tečaj, ki ga organizira Enfap, z naslovom »Oblikovanje in komuniciranje vsebin o turističnih eno gastronomskih ponudbah in doživetjih«, na katerem bodo udeleženci dobili odgovore na zgoraj navedena vprašanja. Tečaj, ki se bo začel oktobra in bo trajal 50 ur, vodita Elena Roppa in Stefania Gentili, namenjen pa je naravoslovnim in turističnim vodnikom in turističnim ponudnikom z majhnimi kmetijami. Več informacij najdete na tej povezavi.