Ustvarite mrežo e-koles med Krasom in Istro

ebike-1

V sredo je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine (BUR #42) objavljen razpis agencije LAS Kras, namenjen vzpostavitvi mreže električnih točk za kolesa, ki bodo nameščene na tržaškem in goriškem Krasu ter vse do istrskih občin Milje in Dolina. Projektna sredstva so namenjena podjetnikom in krajevnim skupnostim, ki bodo lahko koristili do 70.000 EUR javnih sredstev.

Razpis z naslovom Mreža e-koles Kras in Istra (“Rete di e-bike di Carso e Istria”) je drugi razpis lokalne razvojne strategije LAS 2014–2020, namenjen našemu podeželju in ki ga je potrdila dežela FJK decembra leta 2016. Cilj strategije, ki ima zagotovljena sredstva v vrednosti približno 3,7 milijona evrov, je vlaganje v kolesarski turizem, ki je trenutno še precej nerazvit. S tem ciljem in v sodelovanju z Občino Milje ter drugimi partnerji je LAS Kras v zadnjih dveh letih ustvaril informacijski in kolesarski center, ki je postal referenčna točka za številne kolesarje, turiste in prebivalce. Tudi iz tega razloga LAS že nekaj časa razvija kolesarsko pot, imenovano Pot burje, ki je speljana s pogledom na morje, zaradi česar so vožnje s kolesom po teh trasah slikovite.

David Pizziga, predsednik LAS-aDavid Pizziga, predsednik LAS Kras pravi: »Razpis je bil zasnovan pred več kot tremi leti na predlog podjetnikov in je danes konkretna priložnost, da to območje ustvari prvi trajnostni sistem mobilnosti. Zahvaljujoč električnim kolesom bo lahko širša javnost odkrila nepoznane vasi, gozdove, zelene ravnine, tipično hrano in kulturno dediščino. Največjo korist pa bo imela prav turistična infrastruktura. Želimo si, da bi mreža e-koles pripomogla k večji občutljivosti do okolja, boljšemu sodelovanju in povišanju prihodkov.«

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Za sredstva lahko zaprosijo: B&B in sobodajalci, podjetja (vključno s kmetijskimi podjetji), združenja, medobčinske teritorialne unije (UTI) in druge lokalne ustanove in skupine.

KRITJE STROŠKOV

S sredstvi LAS-a bo izbran projekt upravičen do 70-odstotnega kritja stroškov za izvedbo. Za ta odstotek financiranja obstajajo omejitve in pogoji, kot je npr. pomoč »de minimis«. Znesek davka na dodano vrednost (IVA v ita.) ni vključen v povračilo stroškov. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

UPRAVIČENI STROŠKI

– ustvarjanje točk za kolesa;
– nakup navadnih koles in e-koles;
– postavitev kolesarskih točk z opremo za vzdrževanje koles;
– opremljanje potujoče delavnice za pomoč okvarjenim kolesom.
Več podrobnosti v besedilu razpisa.

POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavo je treba predložiti do 14. januarja 2020. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo: preberite besedilo razpisa, prilogo A, prilogo B, prilogo C, prilogo D, prilogo E in prilogo F.

PODROČNA SREČANJA

Da bi primerno predstavili vsebino razpisa, bo LAS Kras priredil dve področni srečanji:
– 28.10, v Padričah, v konferenčni dvorani v Arei Science Park (Google Maps)
– 4.11, v Tržiču, Dvorana občinskega sveta, Trg Repubbliche 8, prvo nadstropje.

DODATNE INFORMACIJE

– Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo: preberite besedilo razpisa, prilogo A, prilogo B, prilogo C, prilogo D, prilogo E in prilogo F
Poiščite področje pristojnosti LAS-a: na tem zavihku poiščite predmet financiranja razpisa, in sicer Kolesarske točke-
– Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v petih delovnih dneh. Ali pa nas obiščite osebno in se bomo dogovorili za sestanek.