4,5 povprečnih nočitev na Krasu, ogromen potencial za ozemlje: LAS vabi PromoTrieste, Mib in krajane k skupni pripravi strategije za ovrednotenje »zelenega turizma«

LAS se preko javnih dogodkov in spletnih vprašalnikov posvetuje s teritorijem glede ovrednotenja turizma na Krasu. Poleg krajanov, ki lahko pošljejo ideje in prošnje za prispevek za projekte za potenciranje turizma na Krasu, je LAS pričel tudi s sodelovanjem z ustanovama PromoTrieste in MIB School of Management Trieste.

Cilj LAS-a je razviti nastajajoči turizem na Krasu. Podatki, ki so jih zbrali na vzorcu dvajsetih objektov b&b in turističnih kmetij, so spodbudni: povprečno prenočevanje turistov na Krasu znaša 4,5 noči na turista v primerjavi z dvema nočema v Trstu.

David Pizziga, predsednik LAS-a, je izjavil: »Kraški turizem je različen od mestnega, ker je bolj vezan na uživanje miru in narave, spoznavanje domačinov in lokalne hrane. V naslednjih letih bo LAS imel na razpolago 2.250.000 evrov, s katerima bo lahko pomagal na različnih področjih, glavno področje je prav turizem. Preko naše spletne strani nam lahko zaiteresiranci pošljejo podjetniške ideje za kakovostni turizem, ki bi ustvaril dobiček in nova delovna mesta. Podjetniške ideje bomo podprli s skladom in storitvami v sodelovanju z ustanovama PromoTrieste in Mib.« Pizziga zaključuje: »Vsi, ki bi radi prispevali ideje o turizmu na Krasu, so vabljeni na niz delovnih omizij, ki bodo odprta za javnost.«

V ta namen je LAS pričel s formalnim sodelovanjem z ustanovama PromoTrieste in MIB School of Management Trieste. Namen je nuditi strokovno pomoč v zvezi s turističnimi proizvodi, z oblikovanjem blagovne znamke »Kras«, z izobraževanjem na področju promocije in mednarodne konkurenčnosti. Kras bi tako postal referenčna destinacija za vse ljubitelje podeželskega, počasnega in trajnostnega turizma.

Krajani in podjetja bodo lahko sodelovali na delovnih omizjih in spoznali dinamiko razvoja trga. Na srečanjih o turizmu se bodo lahko tudi pogovorili z drugimi podjetji. Naslednje srečanje za vse bo 26. maja ob 17. uri v turistični kmetiji »La Madrugada – Kerin« (dogodek je tudi na Facebook). Za informacije: info@galcarso.eu.