Bendima idej

Izrazite svojo vizijo

 

Dobrodošli na spletni strani LAS-a Kras.

Z vašim sodelovanjem in sodelovanjem drugih prebivalcev tega območja želimo izdelati našo Strategijo lokalnega razvoja do leta 2020. Tudi po zaslugi vaših idej bomo lahko s konkretno pomočjo podprli osebe, podjetja, ustanove in državljane. Prosimo vas, da si vzamete 5 minut in prispevate svoj delež k tej Strategiji (prenesi pdf). Rok je 30.4.2016!

galcarso-questionario


  1. Kakšen Kras in Breg želite videti v letu 2020?

  2. Katere so tiste vrednote, na katerih se mora razviti Kras v prihodnosti?

  3. Kakšne koristi prinaša vaša ideja kraškemu območju?

  4. Ali že obstajajo kakšni modeli, na katerih temelji vaša ideja? Kateri uspeh bi želeli ponoviti in izboljšati (na Krasu in v svetu)?

  5. Želite zaključiti s tem vprašalnikom ali nam želite posredovati konkretno idejo o razvoju ozemlja, ki jo želite uresničiti na podjetniškem, kulturnem ali socialnem področju?

  5A - V treh vrsticah opišite vašo idejo o trajnostnem razvoju na podjetniškem, kulturnem in socialnem področju. Poudarite cilj storitev ali izdelkov in pojasnite, kako bo ta načrt pomagal spremeniti/izboljšati ponudbo Krasa.

  5B - Opišite, kako se vaša ideja vključuje na trg in v socialne razmere na Krasu in v svetu:

  Prednosti: značilnosti vašega načrta, ki so koristne za doseganje cilja.

  slabosti: značilnosti vašega načrta, ki jih je treba omejiti za doseganje cilja.

  priložnosti: zunanji pogoji, ki so lahko koristni za doseganje cilja.

  tveganja: zunanji pogoji, ki lahko škodujejo delovanju.

  5C - Kakšne vrednote ima vaša ideja?

  5D - H kateremu medsektorskemu področju prispeva vaša ideja?

  drugo:

  5E - H kateremu socialno-ekonomskemu sektorju prispeva vaša ideja?

  5F - Podrobno opišite vašo idejo z ekonomskega vidika za prva tri leta delovanja:
  - stroški ustanovitve/naložbe;
  - fiksni stroški;
  - prihodki in dobiček.

  5G - Kakšne koristi bi vaša ideja prinesla območju?

  5H - Ali že obstajajo kakšni modeli, na katerih temelji vaša ideja? Kateri uspeh bi želeli ponoviti in izboljšati na Krasu in v svetu?

  5I - Opišite finančne vire, ki so že na voljo za to idejo.

  5L - Kakšno vrsto podpore potrebuje ta ideja s strani LAS-a?

  6. Če želite, nam zaupajte vaše osebne podatke, da ostanete v stiku z LAS-om Kras:

  Ime

  Priimek

  Elektronski naslov

  Kontaktna telefonska številka

  Poštna številka

  Strinjam se, da mi LAS pošilja svoje novice enkrat mesečno na moj elektronski naslov

  Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov
  OK

  Chiudi X
  Osebne podatke, ki ste jih navedli v tem spletnem vprašalniku, zbiramo in obdelujemo v skladu z Zakonodajnim odlokom št. 196 z dne 30. junija 2003 »Zakonik o varovanju osebnih podatkov« in Pooblastilom nadzornika za varstvo podatkov št. 5/2002 za obdelavo občutljivih podatkov s strani različnih skupin imetnikov pravic.
  Obveščamo vas, da bomo osebne podatke, ki smo jih zbrali s tem spletnim vprašalnikom, obdelali strogo zaupno. Odgovarjanje na vprašalnik je prostovoljno, zato morebitna zavrnitev ali prekinitev odgovarjanja nima nikakršnih posledic. Vaše osebne podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete, hranimo na varovanih elektronskih medijih v skladu s 33. členom Zakonodajnega odloka št. 196 z dne 30.
  junija 2003 in obdelujemo izključno za namene, povezane z našimi dejavnostmi za razvoj ozemlja. Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam. Imetnik pravice do obdelave osebnih podatkov je: GAL Carso – LAS Kras s.c.a.r.l. – Operativni sedež pri Pokrajini Trst, Trg Vittorio Veneto 4, 34132 Trst. LAS Kras je organ, na katerega se lahko obrnete za pridobitev pravice do dostopa do podatkov in drugih pravic, določenih v 7. členu Zakonodajnega odloka št. 196 z dne 30. junija 2003. Zagotovljene so vam vse pravice, določene v 7. členu Zakonodajnega odloka št. 196 z dne 30. junija 2003. Prosimo, da si jih preberete. Če potrebujete podporo in pomoč LAS-a Kras, nam pišite na elektronski naslov info@galcarso.eu.