Tečaj “Usposabljaje za mentorje študijskih krožkov”: Enfap je začelo z zbiranjem prijav

Enfap nam je poslal tiskovno sporočilo

Začeli smo z zbiranjem prijav za izobraževanje “Usposabljaje za mentorje študijskih krožkov” v trajanju 180 ur. Izobraževanje financira Dežela Furlanija-Julijska krajina v sklopu programa POR FSE 2014/2020, izvaja pa ga Enfap FVG v Gorici (segreteria.go@enfap.fvg.it).

Usposabljanje je namenjeno tako zaposlenim kot brezposelnim in je nadaljevanje pozitivne izkušnje projekta “STUDY CIRCLES – čezmejni laboratorij za razvoj človeških virov in mrež sodelovanja za ovrednotenje znanja in virov na območju”, sofinanciran v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013 (www.study-circles.eu).

Mentor študijskega krožka je oseba, ki deluje na področju neformalnega izobraževanja odraslih in spodbuja procese skupnostnega učenja v skladu z lokalnimi razvojnimi strategijami. Usposabljanje je zato namenjeno vsem, ki živijo na območju ter delujejo na področju izobraževanja oziroma želijo pridobiti takšne izkušnje za svojo nadaljnjo poklicno pot.

Poleg pridobivanja teoretičnega znanja ter osnovnih kompetenc vključuje usposabljanje tudi praktično delo, ki bo potekalo v sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami (Gal). Praktično delo predvideva tako izvedbo študijskega krožka.