Se spomniš tvojega zapuščenega zemljišča? Z novim razpisom LAS-a lahko ponovno zaživi!

Kras, Carso, Karst!

Danes je Dežela objavila na BUR (#39, 26.9.2018) razpis namenjen izboljšanju zemljišč na našem teritoriju LASa in sicer od celotnega tržaškega in goriškega krasa do istrskih občin Milje in Dolina. Vsi, ki imajo interes izboljšati zapuščena zemljišča, katera so lahko v najemu ali pa lastna, bodo lahko izkoristili do 20.000 evrov javnega financiranja za posamezno predstavljeno prijavo na razpis. Zahtevana investicija v razpisu je lahko sestavljena za 50% javnih sredstev; preostalih 50% pa jo upraviči z gotovino ali z lastnim delom kmet za ponovno ureditev in uporabo zemljišča.

Razpis z naslovom “Reorganizacija zemljišč s prenosom najboljših praks” (“Risistemazione fondiaria tramite trasferimento di best practice”) je prvi objavljen ukrep Lokalne razvojne strategije 2014-2020, ki jo je potrdila Dežela Fjk decembra 2016.

UPRAVIČENCI RAZPISA
Posamezne ali povezane kmetije, organizirane tudi skupaj v fromalni obliki, ki delujejo na prodročju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.

KAJ SE LAHKO FINANCIRA
Možne operacije vključujejo uresničevanje naložb za prenovo nepremičnin, ki vsebujejo naslednje dejavnosti:
– reorganizacija zemljišč tudi z mletjem kamna
– obnova organskih snovi s sredstvi za izboljšanje tal naravnega izvora;
– ograjenje in predelava zemljišč z uporabo lokalnega materiala in naravnega izvora v kombinaciji z uveljavljenimi tehnologijami;
– reorganizacija elementov pokrajine (živa meja, suhi zidki, čiščenje suhih zidkov), ki so prisotni in so povezani z uporabo sklada, ki je predmet ukrepa.

KAKO SE PRIJAVITI NA RAZPIS
Razpis predvideva predstavitev prijav do 27. decembra 2018. Postopek za predstavitev prijav je tehničen in zapleten. Za to so na razpolago za posvetovanje in pomoč Centi za kmetijsko pomoč (CAA) ter kmetijski sindakati. Podrobnosti za predstavitev prijave so navedene v razpisu in je vaša odgovornost navedena v obvestilu in vaša odgovornost je, da to veste: preberi razpis, priloga A, priloga B, priloga C in Model za izračun naložbe.

DOGODKI V ŽIVO, DA IZVEDETE KAJ VEČ
LAS organizira tri dogodke, da odgovori na vaša vprašanja in pojasni dvome razpisa. Se dobimo v:
– ponedeljek 1. oktobra ob 19 v dvorani ZKB na Opčinah (ulica del Ricreatorio 2)
– ponedeljek 8. oktobra od 17 do 19 na kmetiji Castelvecchio, Castelnuovo 2, Sagrado (Gorica)
– ponedeljek 15. oktobra od 17 do 19 v občinski dvorani Občine Dolina, Dolina 270.

PODROBNOSTI O RAZPISU
Prenos razpisa, priloga A, priloga B, priloga C in Model za izračun investicije
– Poglej področje pristojnosti LASa: na tem področju so zemljišča, ki so predmet razpisa
– Kontaktiraj LAS: piši na info@galcarso.eu in ti bomo odgovorili v 5-ih delovnih dneh. Ali pa obišči nas tako, da se dogovorimo za sestanek vedno preko maila info@galcarso.eu