Pogovor s Pizzigo na TriestePrima.it

David Pizziga, presidente GAL Carso

TriestePrima.it, ena izmed vodilnih spletnih strani z novicami na tem območju, je objavila intervju s predsednikom LAS Krasa, David Pizziga, ki ga lahko preberete  v nadaljevanju.

»Ideja ustvarjanja odnosov s tistimi, ki živijo na tem območju, predstavlja tisto, kar nam je najbolj drago. Zavezati se na zemljo na kateri živimo je bistvenega pomena, če je resnična želja ta, da bi izboljšali naše vsakdanje življenje.« David Pizziga je predsednik LAS Karsa, ki je eden izmed 2.000-ih LAS-ev v Evropi, ustvarjenih pod okriljem uredb Evropske unije. Slogan LAS-a bi lahko zvenil nekako tako »naj ljudje sodelujejo med seboj« , čeprav je misija, za slogani in tehničnimi izrazi registrov, »zgrajena« na konkretni gospodarski pomoči za podeželska območja, ki temelji na evropskih sredstvih.

»Kras ima še posebno slabo rodovitno zemljo in mikroskopske parcele napram ostalim območjem« pravi Pizziga. »Kmetijsko gospodarstvo Krasa (kot celota, ki ga sestavljajo različne težave, vključno z razdrobljenostjo številnih parcel posameznikov, majhna površina zemljišč, pa tudi majhna rodnost tal) je utrpelo industrializacijo kmetijstva (od druge svetovne vojne naprej), kjer delo na Krasu ni bilo več konkurenčno, zemljišča niso bila primerna in strošek končnega kraškega proizvoda bi bil neizogibno precej višji od kmetijskega proizvoda velikih ravnin, kot je padska ravnina ali pa na Madžarskem. Razdrobljenost majhnih parcel in industrializacija, je v zadnjih 60 letih, prinesla do izgube 60% uporabnih kmetijskih površin.«

LAS je odgogovorna za pokrajini Trst in Gorica, ki vključujeta 12 občin. »Sledimo projektom na Tržaškem in Goriškem Krasu do istrskega dela z občinama Dolina in Milje.«

Skoraj 4 milijoni evrov financiranja
»S skupno kmetijsko politiko ima naše območje med evropskim programskim obdobjem 2014-2020 na razpolago 3.700.000 evrov za izboljšanje teritorija, h katerim – dodaja Pizziga – se prištejejo še dodatna sredstva za razvoj iz drugih specifičnih projektov.«  Pizzigo, ki ima na tem ozemlju trdne korenine, skrbi zelo pomembno vprašanje: »Kako postaviti Kras kot eno izmed pomembnejših turističnih destnacij? Kakšne aktivnosti lahko ponudimo turistom med obiskom in bivanjem?.«  Na Krasu obstajajo najboljši deli in fascinantni, podobno kot reportaža manekenke v reviji. »Dober občutek in vsakdanji odnos s Krasom, pripovedovanje, vprašalniki in namensko raziskovanje ter ob koncu obilo podatkov, ki jih danes lahko najdemo na spletu glede na to, da kaj deluje drugod.«  V tržaškem narečju bi lahko rekli »rubar coi oci«. Danes turist ima blaznost, saj se mora odločiti za dopust v kratkem času, kjer ga privlačijo zgodovinski kraji, krajina in tradicija. Hitro se mora odloči, čuti potrebo po zadovoljitvi svoje želje po odkrivanju, isaknju med tisočimi zgodbami po svetu in med ljudmi.

Žajbeljeva kolesarska pot
»Izbrali smo, da damo v ospredje »Žajbeljevo kolesarsko stezo«, katera zajame celoten pogled na Jadransko morje. Na vrhu te poti, če se ozremo vidimo lahko od avstro-ogrskih oblik Trsta do obal in poti, ki se nahajajo v sosednji Sloveniji in na Hrvaškem. Če se ustavimo med potjo ni težko občutiti vonja žajblja, ki se pomeša z vonjem morja. Izza grmov, ki presegajo pečino, se ozemlje odpre: tu je sestavljenka, kateri deli nje so obkroženi z belimi suhimi kamnitimi zidovi, povezanimi z delom čebel. To so deli sestavljenke, ki tvorijo skupaj: sredozemlje, trajnostne vinograde, nekaj paštnov in zdravilnih vrtov, vasi in cerkve, ki izhajajo iz značilnega belega kraškega kamna, pomirjujoče majhne kmetije, kjer kmet namesto strojev še vedno uporablja svoje roke v stiku z zemljo. Pod zemljo, pa se skriva Kras, ki je najbolj raziskovan s strani znanstvenikov: skrivnostni svtet jam in skritih rek. Skeptipiki bi lahko rekli: »Ok, vse to smo že slišali in je bilo povedano že tisočkrat, morda je celo banalno.« Tukaj LAS prevrne napačne percepcije in spremeni odnos, ki ga imamo z našim teritorijem.«

Dva »ključna« razpisa
»Žajbljeva kolesarska pot – pravi Pizziga – ni le »hrbtenica« oz. glavna struktura zanimivega profila. Iz njega štartajo različne stvari: izdelki in storitve za stranke, ki se želijo ustaviti in delati s počasnejšim ritmom, z naravo in z edinstveno identiteto naših krajev. Ko je ta »hrbtenica« prepoznana, je vidna in v najboljšem primeru uporabna, pričakuje, da bo obogatena s predlogi, ki jih ponuja teritorij: naj bo to sprehod z ovcami, dan s pastirjem, degustacija v kleti, izlet z električnim kolesom, odmor v osmici, agriturizmu ali gostilni.« Kako to? »Na razpolago bomo dali naša finančna sredstva, ki bodo na voljo z dvema razpisoma, ki jih bo uporavljajl LAS za javnost: prvi za vzpostavitev mreže izposoje električnih koles, ki bo povezoval tri kontaktne točke na kolesarski poti in drugi razpis pa bo omogočil pri ustvarjanju kolesarskih poti in pešpoti.«

GeoPark Krasa
»S stani dežele Frulanije Julijske Krajne smo dobili nalogo, da razvijemo projekt, ki vrednoti posebne zančilnosti našega teritorija.« Dejansko je 12 občin skupaj, od katerih 6 je slovenskih, ki bodo sodelovale in ustvarile GeoPark. »Marketing, sodelovanje s privatnimi operaterji in, upajmo, rezultati konkretni ter koristni za podjetja, še posebej za tista, ki zanjo okrepiti odnosm med ljudmi in zemljo. V enem stavku: vzpostaviti odnos med naravo in geologijo.« Cilj GeoParka – in torej LASa – je pridobiti priznanje Unesca kot takega. »Moramo biti prepoznavni po vsem svetu.«

Privi razpis za 400.000 evrov
»26. septembra 2018 je dežela objavila na BUR razpis LAS Krasa namenjen izboljšanju zemljišč na našem teritoriju in sicer od celotnega tržaškega in goriškega krasa do istrskih občin Milje in Dolina. Gre za razpis v skupni vrednosti 400.000 €, ki omogoča ponovno obdelavo pozabljenih in zaraščenih kmetijskih zemljišč. Če gledamo na izrazitost Krasa ima ta slabo rodovitno zemljo, ki trpi zaradi mikroskopskih lastnosti in zaradi tega je napram ostalih krajev še posebno šibko območje. Da ne govorimo o porazdelitvi Krasa v zadnjih 60ih letih, katera je povzročila izgubo približno 70% uporabljenih kmetijskih zemljišč ter poleg tega kmetisjke organizacije že vrsto let sprašujejo za javno pomoč. že vrsto let kmetijske organizacije sprašujejo po povačanju kmetijske površine in proizvodnje.. Pomembno je omeniti, da kmetje pričakujejo že nekaj let javno pomoč, saj so že leta 2016 izrazili željo po povečanju proizvodnje. Posmislimo samo na to, da so se v letu 2010 povprečna izkoriščena kmetijska zemljišča na kmetijo povečala za 44% glede na leto 2000, medtem ko na Krasu v istih letih, le za slabih 2%. Iz zgodovinskih potreb kmetijskih organizacij in kmetov ter omenjenih podatkov, je razvidno, da naše ozemlje potebuje vse več obdelovanih kmetijskih površin za boljšo gospodarsko rast našega teritorija.«

Zavezanost v Miljah
Od decembra 2017 LAS se ukvarja z razvojem projekta od dna miljskega turističnega sistema zahvaljujoč sporazumu podpisanim z občino Milje. Delo LASa je bilo to, da vključijo vse operaterje, ki so imeli konkreten porjekt za razvoj ozemlja ali pa so želeli pomagati posameznikom in javnim organom. To je privedlo, s sodelovanjem z združenjem Viaggiare Free, do oblikovanja info točke in turistične bike point točke, kjer ne ponuja le informacije in brošure, ampak lahko turist najame električno kolo ali pa se vstavi za popravit kolo. LAS skupaj z operaterji v tem trenutku sodeluje pri ustvarjanju drugih storitev in izdelkov za turiste, vključno s prenovljeno formulo za dostop do knjižnice Beethoven in novo stezo za električna kolesa, ki povezuje center Milj z miljskimi griči in obalo.

Delo na goriškem
»Začenjamo projekt – nadaljuje predsednik LAS Krasa – ki omogoča, da vključimo kmetijske operaterje in poleg tega lahko razvijemo pravočasno analizo proizvodne zmogljivosti ozemlja od danes za naslednjih 20 let, koristno pojasnimo možnosti zasebnih naložb med razpoložljivimi kmetijskimi zemljiščmi in omejitvami.« Projekt, ustvarjen v sodelovanju z omrežje kmetij “Kraška Gmajna«, občino Doberdob in Gospodarsko zbornico Julijske Krajine ima poseben pomen, ker je »pilot«  projekt za celoten Kras. Ta želi našemu teritoriju omogočiti, teoretično in ideološko razpravo o pomembnosti vlaganja v Kras ter želi prispevati k ozaveščanju naših kmetijskih proizvajalcev oziroma o njihovem poslanstvu in zmogljivosti.

LAS sledi MIT-ju iz Bostona
To poletje se je LAS registriral kot »hub« oziroma lokano središče v svetovni mreži »Presencing Institute« od MIT v Bostonu. »Cilj – pravi Pizziga – je usposobiti, s pomočjo brezplačnega spletnega tečaja U LAB iz MIT-ja, vrsto »leaderjev« . LAS misli na »leaderje«  v smislu mentorjev (coach), ki lahko pomoagajo ozemlju, da izrazi nove ideje in izdelke, prenovo institucij in novo zavest o pruhodnosti Krasa, Istre in Trsta. Lokalno središče U LAB-a je logična posledica metodologije, ki jo do danes uporablja LAS: javna sredstva sledijo projektom, ki so jih predstavili podjetniki in njihova zanova temelji na resničnih potrebah, ne pa na načrtovanih abstrktnih razpravah. Imeti moramo pogled na naš teritorij s pomočjo zunanjih vizij. Opazovati ostale, da razumemo sebe oziroma naš dom. Morda je »zaprtje», ki ga Kras včasih kaže, povzroči nezaupanje do tistih, ki želijo stopiti v kontakt z »našimi» kraji in predlagajo ali pa svetujejo kako in kdaj ustvariti idejo. Živimo v obdobju v katerem vedno več ljudi obišče periferijo »Cesarstva», kjer ga privlači edinstvenost naše krajine, zgodovine in naših posebnosti. Če delamo skupaj je lahko »briškola», ki jo lahko igramo na začetku igre in dokažemo tistim, ki sedijo pred nami in nas opazujejo, da igramo zares.»

Intervju v italijanščini si lahko preberete tukaj.