Podpora za zagon in razvoj novih kmetijskih podjetij

V sredo 16. marca 2022, je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine objavljen razpis agencije LAS Kras, z naslovom »PODPORA ZA ZAGON IN RAZVOJ NOVIH KMETIJSKIH PODJETIJ«. Cilj razpisa je prispevati k ustanavljanju in krepitvi kmetijskih gospodarstev, ki jih vodijo mladi podjetniki. Namenjen je osebam, ki želijo ustanoviti novo podjetje oziroma tistim, ki so podjetje ustvarili v zadnjih 24 mesecih. Za ta razpis so dodeljena javna finančna sredstva v skupnem znesku 100.000 EUR.

»Na mladih svet stoji!« je prepričan predsednik agencije za razvoj LAS Kras David Pizziga, in nadaljuje: »Naša lokalna skupnost bolj kot kdaj prej potrebuje nove ideje, zagnanost in podjetniško energijo mladih. S tem ukrepom upamo, da bo prišlo do hitrejšega razvoja novih kmetij saj so sredstva namenjena tako rasti kot podpori mladih podjetnikov«.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

  • še neregistrirana mlada podjetja 
  • novoustanovljena mlada podjetja

Mladi kmetje so tisti, ki ob oddaji vloge niso še dopolnili 41 let. Pozor: Vsi upravičeni prijavitelji morajo imeti sedež ali poslovno enoto na območju LAS Kras

KAJ SE FINANCIRA IZ JAVNIH SREDSTEV

  • naložbe v stroje in opremo za poljedelstvo in živinorejo 
  • opremljanje prostorov za predelavo, obdelavo, skladiščenje in trženje 
  • naložbe v stroje in opremo za predelavo, obdelavo, skladiščenje in trženje
  • načrtovanje, organiziranje in izvajanje informacijske in promocijske dejavnosti

KRITJE STROŠKOV ZA POSAMEZNI PROJEKT

Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo je 10.000 EUR, najvišji znesek pa znaša 50.000 EUR. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavo je treba predložiti najkasneje do 16. maja 2022. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo.

PODROČNI SREČANJI

Da bi primerno predstavili vsebini razpisa, bomo priredili področni srečanji:
– 16. marec, ob 17.00, Kmečki turizem Grgič, Padriče, 193, Trst – TS
– 17. marec, ob 17.00, Kmečki turizem pri Cirili, Bratuževa ulica 6, Doberdob – GO

DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTI RAZPISA

SI9 – SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI NUOVE IMPRESE AGRICOLEAllegato A, allegato B, allegato C, allegato D, allegato E, allegato F, allegato G, allegato H, allegato I

VPRAŠAJTE NAS

Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v petih delovnih dneh.