Nove priložnosti za sanacijo neobdelanih zemljišč

V sredo 14. julija 2021, je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine objavljen razpis razvojne agencije LAS Kras, namenjen agromelioraciji in sanaciji kmetijskih zemljišč prisotnih na območju LASa, in sicer od tržaškega in goriškega krasa, vse do Milj in Doline. Kdor želi urediti neobdelano zemljišče, ki ga ima v lasti ali v najemu, ga bo lahko ponovno obdelal zahvaljujoč se novemu razpisu agencije LAS Kras. Naložba, ki jo razpis zahteva, je lahko sestavljena iz 50 % javnih sredstev in preostalih 50 % v gotovini ali z lastnim delom kmeta, da bi zemljišče ponovno usposobil za proizvodnjo.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
Na razpis se lahko prijavijo kmetijski podjetniki in podjetniške mreže, ki delujejo na prodročju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov

KAJ SE LAHKO FINANCIRA
– sanacija zemljišč tudi z mletjem kamna;
– obnova organske snovi s sredstvi za izboljšanje tal, ki so naravnega izvora;
– ograje in melioracije zemljišč z uporabo lokalnih in naravnih materialov v kombinaciji z uveljavljenimi tehnologijami;
– preureditev krajinskih elementov (žive meje, suhi kamniti zidovi, čiščenje suhogradenj), ki so povezani z uporabo zemljišča, na katerem se izvaja poseg.

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRISPEVKA
Nanašati se morajo na območja prenove s površino od najmanj 1.000 do največ 20.000 kvadratnih metrov, če gre za ravninska območja, ali na območja prenove s površino od najmanj 500 do največ 20.000 kvadratnih metrov, če gre za terasirana območja.

KRITJE STROŠKOV
Najnižji upravičeni stroški posega, za katerega se zahteva podpora, znašajo 13.000,00 EUR. Najvišji upravičeni strošek pa 60.000,00 EUR.

KAKO SE PRIJAVITI NA RAZPIS
Prijavo je treba predložiti najkasneje do 12. oktobra 2021 29. oktobra 2021 (podaljšano). Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo.
Prenesi: razpis; priponka A; priponka B; priponka C.

PODROČNA SREČANJA
Da bi primerno predstavili vsebino razpisa, bomo priredili eno področno srečanje, in sicer v sredo 28 julija, za 18.00 pri Bajti v Saležu.