Več kot 330.000 € za izboljšanje turistične infrastrukture

V sredo 8. avgusta 2021, je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine objavljen razpis agencije LAS Kras, z naslovom »IZBOLJŠANJE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE« namenjen izboljšanju in krepitvi obstoječe turistične infrastrukture, ki lahko pomembno prispeva k pozicioniranju območja LAS na turističnem trgu kot destinacijo, ki omogoča stik z naravnim okoljem z visoko biotsko raznovrstnostjo, ekološkimi vrednotami, identiteto, ki je prežeta s pomembno kulturno dediščino, za katero je značilno povezovanje turistične izkušnje območja LAS s sosednjimi območji. Za ta razpis so dodeljena finančna sredstva v skupnem znesku 330.631,41 EUR.

Predsednik LAS Kras meni, da »na našem območju živimo v stiku z naravo, spoštujemo krajevno dediščino in verjamemo v trajnostni razvoj. Na takšen način želimo razvijati tudi lokalni turizem, ki ga zaznamuje raznolikost, pristnost ter pestra doživetja na sicer majhnem prostoru. Skladno z našo strategijo razvoja smo objavili nov razpis, ki bo po našem mnenju še dodatno spodbujal razvoj turistične ponudbe in krepil raznolike kompetence na področju turizma«.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

  • kmetijski podjetniki in kmetijska gospodarstva
  • društva in združenja
  • javne uprave
  • srenje in jusi

Pozor: Vsi upravičeni prijavitelji morajo imeti sedež ali poslovno enoto na območju LAS Kras

KAJ SE FINANCIRA IZ JAVNIH SREDSTEV

  • poti in steze za pohodništvo ali jahanje
  • kolesarske ali pešpoti
  • mlake ali jezera
  • prepoznavne turistične znamenitosti, kot so razgledišča in svetišča
  • viseče pohodne poti
  • opremljene zelene površine

KRITJE STROŠKOV ZA POSAMEZNI PROJEKT

Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo je 13.000 EUR, najvišji znesek pa znaša 60.000 EUR. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

SODELOVANJA

Projekti se lahko predložijo tudi integrirano. Skratka, različni partnerji lahko pripravijo večji projekt, ki nosi v sebi eno skupno idejo.

POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavo je treba predložiti najkasneje do 9. decembra 2021. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo.

PODROČNO SREČANJE

Da bi primerno predstavili vsebino razpisa, bomo priredili področno srečanje, in sicer v sredo 25. avgusta, za 18.00 pri Miliču v Zagradcu.

DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTI RAZPISA

Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo.

Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v petih delovnih dneh.