Nov razpis za razvoj inovativnih oblik turistične ponudbe

V sredo 2. marca 2022, je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine objavljen razpis agencije LAS Kras, z naslovom »INOVATIVNE OBLIKE TURISTIČNE PONUDBE« namenjen razvoju podeželja, izboljšanju in krepitvi novih oblik trajnostne turistične privlačnosti, ki lahko pomembno prispeva k pozicioniranju območja LAS na turističnem trgu kot destinacijo, ki omogoča stik z naravnim okoljem z visoko biotsko raznovrstnostjo, ekološkimi vrednotami, identiteto, ki je prežeta s pomembno kulturno dediščino. Za ta razpis so dodeljena javna finančna sredstva v skupnem znesku 223.000 EUR.

Predsednik LAS Kras, David Pizziga meni, da »turizem se je v zadnjih letih močno spremenil, predvsem zaradi pojava in širjenja novih trgov, novih želja in novih potreb po trajnostnih destinacij. Da bi spodbudili prihod ljudi, ki se zanimajo za nova, izvirna, zelena in zanimiva turistična doživetja, smo objavili razpis, za katerega upamo, da bo pripomogel k oblikovanju novih oblik turističnih privlačnosti«.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
– kmetijski podjetniki in kmetijska gospodarstva
– društva in združenja
– B&B in sobodajalci
– srenje in jusi
Pozor: Vsi upravičeni prijavitelji morajo imeti sedež ali poslovno enoto na območju LAS Kras

KAJ SE FINANCIRA IZ JAVNIH SREDSTEV
– viseče hiše 
– viseče šotore
– kmetijske kampinge / glampinge 
– ukrepe za izboljšanje kmetijskih in naravoslovnih kontekstov, vključno s podzemnimi jamami, in ukrepe za spodbujanje raziskovanja narave in pokrajine potom stopnic, mostičkov, visečih mostov, itd. 

KRITJE STROŠKOV ZA POSAMEZNI PROJEKT
Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo je 13.000 EUR, najvišji znesek pa znaša 92.000 EUR. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavo je treba predložiti najkasneje do 1. maja 2022. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo.

PODROČNI SREČANJI
Da bi primerno predstavili vsebini razpisa, bomo priredili področni srečanji:
– 16. marec, ob 17.00, Kmečki turizem Grgič, Padriče, 193, Trst – TS
– 17. marec, ob 17.00, Kmečki turizem pri Cirili, Bratuževa ulica 6, Doberdob – GO

DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTI RAZPISA
Razpis: TS3 NUOVE FORME DI ATTRAZIONE TURISTICA
Priponke: Allegato A, allegato B, allegato C, allegato D, allegato E, allegato F, allegato G

VPRAŠAJTE NAS
Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v petih delovnih dneh.