Razpis agencije LAS Kras za socialne zadeve

V sredo 2. marca 2022, je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine objavljen razpis agencije LAS Kras, z naslovom »RAZVOJ VRTCEV NA KMETIJAH, KMEČKIH DOMOV ZA OSTARELE, IZOBRAŽEVALNIH KMETIJ IN POLETNIH CENTROV«. Cilj razpisa je prispevati k razvijanju stikov z naravo pri mladih in starejših, dalje k ohranjanju in širjenju podeželske kulture med otroki, mladimi in osebami v tretjem življenjskem obdobju. Za ta razpis so dodeljena javna finančna sredstva v skupnem znesku 150.000 EUR.

Predsednik LAS Kras, David Pizziga, meni, da »razpis namerava podpreti vse tiste projekte, ki bodo spodbujali oz. pospeševali osebni in družbeni razvoj posameznikov in skupin, tako v mladosti kot v starosti, da bi zgradili vse bolj vključujočo družbo, ki si deli odgovornosti in se medsebojno podpira«.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
– kmetijski podjetniki in kmetijska gospodarstva
– društva in združenja
Pozor: Vsi upravičeni prijavitelji morajo imeti sedež ali poslovno enoto na območju LAS Kras

KAJ SE FINANCIRA IZ JAVNIH SREDSTEV
– »agro« vrtci
– izobraževalne ustanove za otroke
– izobraževalne kmetije
– socialne kmetije

KRITJE STROŠKOV ZA POSAMEZNI PROJEKT
Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo je 13.000 EUR, najvišji znesek pa znaša 60.000 EUR. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavo je treba predložiti najkasneje do 1. maja 2022. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo.

PODROČNI SREČANJI
Da bi primerno predstavili vsebini razpisa, bomo priredili področni srečanji:
– 16. marec, ob 17.00, Kmečki turizem Grgič, Padriče, 193, Trst – TS
– 17. marec, ob 17.00, Kmečki turizem pri Cirili, Bratuževa ulica 6, Doberdob – GO

DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTI RAZPISA
Bando IS2 SVILUPPO DI UN SISTEMA DI AGRIASILI, AGRI-RESIDENCE PER ANZIANI, FATTORIE DIDATTICHE E CENTRI ESTIVI PER IL TERRITORIO RURALE.
Allegati: Allegato A, allegato B, allegato C, allegato D, allegato E, allegato F, allegato G

VPRAŠAJTE NAS
Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v petih delovnih dneh.