V preteklih treh letih 100 novih ležišč in 1,2 milijona evrov za Kras po zaslugi LAS-a Kras

osmiza

LAS Kras je decembra zaključil prvo triletje delovanja z vrsto uspehov: sto novih ležišč na Krasu, 5 obnovljenih gozdnih poti, podpora več kot 20 projektom za promocijo kulture, vinarstva in kulinarike.

Vsi ti dosežki spadajo v Program lokalnega razvoja, ki ga je LAS Kras komaj zaključil. V evropskem in deželnem okviru politike za razvoj podeželja je LAS Kras s svojim delovanjem v letih 2012‒2015 Krasu prislužil 1.118.000 evrov in jih uporabil v različnih projektih, ki zadevajo promocijo in varstvo teritorija, bodisi v ožjem pomenu (pomoč gostinsko-nastanitvenim objektom in vzdrževanje krajine) bodisi v širšem pomenu (podpora identiteti teritorija tudi z vidika turistične funkcije). S temi dosežki se zaključuje evropska finančna perspektiva, pri kateri je prvič v svoji zgodovini sodeloval LAS Kras.

LAS je torej dosegel pomemben rezultat. Z vrsto jasnih uspehov je namreč zaključil prvo finančno perspektivo, pri kateri je sodeloval,« je izjavil David Pizziga, predsednik LAS-a. »Številke, ki jih lahko danes navedemo, so pomenljive, saj zadevajo konkretne pobude, ki smo jih udejanjili, kljub temu da je naša ustanova zelo mlada.«

LAS Kras je v preteklem triletju torej sofinanciral ali udejanjil naslednje pobude:

– 96 ležišč na petih turističnih kmetijah in v petih objektih, ki ponujajo nočitev z zajtrkom;
– 5 gozdnih poti: v Praprotu na zemljiščih družine Lupinc, v Medji vasi (Kohišče), v Repnu (Jus), na Padričah (Gozdna zadruga), v Zagraju (Castelvecchio);
– 26 projektov društev in krajevnih ustanov, namenjenih promociji teritorija in lokalne kmetijsko-živilske verige;
– 3 tržnice za kmetovalce, med katerimi je tudi sovodenjska.

Poleg teh pobud je LAS Kras prvič v letu 2015 organiziral trženje Krasa na državnih sejmih v Italiji, namenjenih tipičnim pridelkom in izdelkom.

V naslednji finančni perspektivi Programa za razvoj podeželja, ki se začenja v teh dneh, bo LAS Kras imel na razpolago 2.250.000 evrov, s katerimi bo lahko podprl naše podeželje.