Potegovali se bomo za 3 milijone evrov, namenjenih Krasu in njegovim prebivalcem

Dolina del Principe_F_Gallina 2015-36_small Lokalna akcijska skupina (LAS) Kras se je v teh dneh začela razgovarjati o 3 milijonih, ki bi jih lahko pridobil Kras v naslednjih letih na podlagi evropske politike za razvoj podeželja.

Evropska unija in dežela Furlanija Julijska krajina sta namreč sprožili javni postopek, namenjem območjem z najneugodnejšim položajem v deželi, med katera spada tudi Kras. Na vsakem od teh območij ima sedež ena Lokalna akcijska skupina (LAS), tudi na Krasu. Lokalne akcijske skupine so ustanovljene na podlagi evropske in deželne zakonodaje, v naslednjih letih pa bodo lahko privlačile in upravljale vsaj 3 milijone evrov za posamezno območje. Ta sredstva bo treba porabiti v evropski perspektivi do leta 2020.

Cilj LAS-a Kras je pridobitev teh sredstev s pripravo, ki bo potekala v naslednjih mesecih, tako imenovane Strategije lokalnega razvoja za Kras. Ta dokument o strategiji bo del prošnje za sredstva, bo naslovljen na Deželo in ga bo treba vložiti do marca. Prošnjo za sredstva bo morala odobriti Dežela na podlagi smernic, ki jih bodo sprejeli v Vidmu in Bruslju. Od janurja 2016 dalje bo LAS vodil posvetovanje z lokalnimi subjekti o temah, ki zadevajo strategijo.

Predsednik LAS-a Kras David Pizziga je izjavil: »Potegujemo se za 3 milijone evrov. Če bo Dežela sprejela naše zahtevke za Kras, bomo na najboljši način uporabili ta sredstva in razvili skriti potencial Krasa. S tem ciljem bomo v naslednjih mesecih prisluhnili potrebam in inovativnim ter trajnostnim idejam tega območja.«