Štiri vprašanja za razvoj Krasa

20150802_191031

LAS Kras pripravlja prvotno sintetično idejo o skupni Strategiji Razvoja Podeželja na območju Krasa, zato da jo predstavi deželi FJK in tako zagotovi sredstva za naknadno programacijo. Pri tem LAS Kras hoče upoštevati mnenje in cilje celotne skupnosti, ki živi in deluje v tem teritoriju. Radi bi dobili čim več informacij s strani vseh prebivalcev kraške planote.

Strategija Razvoja Podeželja ne bo upoštevala samo odgovore na to anketo, ampak v naslednji mesecih namerava LAS Kras prirediti celo vrsto srečanj z vsemi stakeholderji. Na srečanjih bomo skupaj definirali dokončno strategijo, ki bo odražala želje in cilje celotne skupnosti, ter bo v skladu s smernicami Programa Razvoja Podeželja dežele FJK 2014-2020. Smernice ter ostale informacije o PRP so na razpolago.

Anketa je na razpolago: shranite file word in odgovore pošljite na info@galcarso.eu najkasneje do 28 oktobra.