Na spletu vprašalnik za sodelovanje na »Bendimi idej«. Za projekte na Krasu na razpolago 2,25 milijona €

slo

Imaš projektno idejo, o kateri misliš, da je koristna zate in za Kras? Bi rad razvil kmetijsko ali obrtno podjetje z inovativno tehnologijo? Te zanima razvoj podeželskega turizma s poklicnega vidika?

LAS Kras prosi prebivalce našega ozemlja, ki lahko pritrdilno odgovorijo na vsaj eno od navedenih vprašanj, naj do 30. aprila pošljejo svojo projektno idejo.

Projektne ideje morajo prispeti prek vprašalnika, ki je na voljo na spletni strani LAS. Vprašalnik je del tako imenovane »Bendima idej« oziroma posvetovalnega postopka z lokalnim prebivalstvom, ki ga je LAS Kras sprožil v ponedeljek, 21. marca. Najmikavnejše ideje bodo vključene v Strategijo lokalnega razvoja oziroma dokument LAS-a, ki ureja upravljanje 2.250.000 evrov sredstev, namenjenih Krasu.

»Prosimo kraške podjetnike in druge nosilce interesov, da izrazijo svoje mnenje o uporabi sredstev, ki jih ima na razpolago LAS,« je izjavil David Pizziga, predsednik LAS-a. »Z uporabo pristopa »od spodaj navzgor« ponujamo vsem možnost, da dajo konkreten predlog za smotrno uporabo javnih sredstev. Financirali bomo projektne ideje, ki bodo po zagonski fazi, podprti z nepovratnimi sredstvi, lahko delovale samostojno.«

To, kar predlagamo za Kras, je razvijanje idej, ki vključujejo inovacije, sodelovanje med več subjekti, finančno zdržnost in okoljsko trajnost ter socialno vključevanje. Ideje bo ocenila strokovna skupina, v kateri bodo sodelovali poslovni načrtovalci, agronomi, živinozdravniki in drugi strokovnjaki.

KAKO BOMO UPORABILI SREDSTVA LAS: RAZPISI ZA IDEJE

LAS bo financiral projektne ideje z 2.250.000 evrov sredstev iz Strategije lokalnega razvoja. Ta sredstva bodo lahko uporabili zmagovalci namenskih razpisov za ideje, vključene v Strategijo.

SODELOVANJE Z AREA SCIENCE PARK: ZA PODJETJA DODATNE STORITVE IN SREDSTVA

Kar zadeva inovacije za kraška podjetja, je LAS začel tesno sodelovati z raziskovalno ustanovo AREA Science Park. V posvetovalnem postopku s prebivalci Krasa bo omenjena raziskovalna ustanova po začetnih stikih in oceni LAS-a nudila tehnično pomoč LAS-u samemu in podjetjem pri razvoju projektov za proizvodno verigo s tem, da bo omogočila mreženje kraških podjetij s podjetji znanstvenega parka. Ker je AREA Science Park tudi deželni koordinator projekta Open Innovation System, bo tehnično pomoč nudil tudi lokalnim podjetjem prek tako imenovanih »omogočevalcev oziroma poslovnih coachev« v zvezi z naslednjimi temami: poslovni model, poslovni načrt, dostop do napredne tehnologije, analiza in podpora novim trgom, revizija projektov, ki so jih razvila podjetja in ki jih bodo lahko financirali deželni programi za razvoj podeželja (PSR ali POR FESR) ali evropski programi, kot je Horizon 2020 (Obzorje 2020). Ta pomoč je za podjetje brezplačna, saj spada v deželni projekt Open Innovation System.
Sodelovanje med LAS-om in raziskovalno ustanovo AREA Science Park ter mednarodna mreža, ki jo imata obe ustanovi (predvsem s Slovenijo in Hrvaško), bosta omogočili pripravo skupnih strateških projektov, ki bodo zanimivi bodisi na deželni bodisi na državni ravni in se bodo lahko potegovali za dodatna sredstva, tako da bo postalo sodelovanje gonilna sila mednarodnega razvoja.

POŠlJI TVOJO IDEJO!

Projektne ideje morajo prispeti prek vprašalnika, ki je na voljo na spletni strani LAS