LAS Krasa, Istre in Kvarnerja podpisali sporazum o sodelovanju

Šmarje pri Kopru, klet Santomas. Dne 18. decembra 2015 je enajst (11) Lokalnih akcijskih skupin (LAS) iz Italije, Slovenije in Hrvaške pristopilo k sporazumu o sodelovanju na območju podeželja Istre, Krasa, Brkinov, Kvarnerja in Gorskega kotarja.
Pobuda je nastala v okviru procesa vzpostavljanja novih LAS-ov v evropskem programskem obdobju 2014 – 2020, kljub temu da gre za prostor, ki se je že v preteklosti ter vedno povezoval in ustvarjal skupne regionalne pobude, življenje in razvoj. V novem programskem obdobju pa bodo na voljo tudi dodatna sredstva, ravno iz naslova sodelovanja med LAS-i. Cilj sporazuma je čezmejno sodelovanje. Prisotni pa so večkrat poudarili, da bo potrebno več pozornosti usmeriti v turizem, kmetijstvo, kulinariko in inovacijo.