Denar za električna kolesa in za izboljšanje turističnih storitev: LAS Kras še naprej podpira teritorij

LAS Kras trenutno ima objavljena dva razpisa za pomoč lokalnemu gospodarstvu: rok oddaje prošenj za razpis namenjen podpori investicijam za izboljšanje turistične ponudbe je bil podaljšan, medtem ko razpis za vzpostavitev mreže e-koles je bil ponovno objavljen.

Zaradi negotovosti, ki jo je povzročil Covid19, smo podaljšali rok za oddajo vlog na razpis TS1, ki se nanaša na podporo naložbam za prenovo in izboljšanje turistične ponudbe. Po novem je potrebno dokumentacijo predložiti najkasneje do 7. julija do 7. maja 2020. Poleg tega smo poskrbeli za ponovno objavo razpisa TS4, ki je  namenjen vzpostavitvi mreže električnih točk za kolesa, ki bodo nameščene na tržaškem in goriškem Krasu ter vse do Milj in Doline. Rok za oddajo dokumentacije je bil podaljšan do 25. maja 2020.

Predsednik LASa Kras, David Pizziga:

»Vsakodnevno življenje v času koronavirusa res ni enostavno saj se vsem kopičijo težave in razni problemi. Da bi priskočili na pomoč vsem tistim subjektom, ki se zanimajo za naše razpise, smo se odločili za podaljšati rok razpisa za izboljšanje turistične ponudbe in smo ponovno objavili razpis za ustvarjanje kolesarskih točk. Od vedno si prizadevamo za dobrobit našega teritorija in verjamemo, da bomo vsi ponovno zaživeli, takoj ko bodo končale težave povezane s koronavirusom. Vztrajali bomo!«

Spodaj objavljamo nekaj informacij.

RAZPIS TS1 »PODPORA INVESTICIJAM ZA IZBOLJSANJE TURISTICNE PONUDBE«
Specifičen namen akcije je umestitev ponudbe Obalno-Kraške regije na segment wellness turizma, ki zagotavlja stik s krajevno biotsko raznovrstnostjo in podpira okoljsko trajnost. Umeščanje tovrstnih storitev je mogoče doseči z diverzifikacijo in izboljšanjem kakovosti nastanitvenih zmogljivosti, ki aktivirajo predvsem storitve, povezane z naravo in okoliško pokrajino, ter poskrbijo za dobro počutje vseh prisotnih gostov.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
Za sredstva lahko zaprosijo: B&B in sobodajalci (tudi nepoklicni), podjetja (vključno z registriranimi kmetijami), lastniki stanovanj, opremljenih za turistično ponudbo, in druge lokalne ustanove in skupine.

POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavo je treba predložiti najkasneje do 31. julija (in ne več do 7. maja 2020 – 7. aprila). Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo.

DODATNE INFORMACIJE
Besedilo razpisa TS1: Podpora investicijam za izboljšanje turistične ponudbe
Priloga A, priloga B, priloga C, priloga D, priloga E in prilogo F.
– Prijavo je treba predložiti najkasneje do 31. julija 2020 (in ne več do 7. maja 2020 – 7. aprila).
– Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v treh delovnih dneh.

RAZPIS TS4 »MREŽA E-KOLES KRAS IN ISTRA«
Razpis je namenjen vzpostavitvi mreže električnih točk za kolesa, ki bodo nameščene na tržaškem in goriškem Krasu ter vse do Milj in Doline. Cilj strategije je vlaganje v kolesarski turizem, ki je trenutno še precej nerazvit. Vsekakor lahko z razvojem kolesarskega turizma pripomoremo k razvoju kolesarske mobilnosti. Nenazadnje več kolesarjev ustvarja tudi večje potrebe po vlaganju sredstev v izgradnjo kolesarske infrastrukture in izboljšanje ponudbe.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
Za sredstva lahko zaprosijo: B&B in sobodajalci, podjetja (vključno s kmetijskimi podjetji), združenja, medobčinske teritorialne unije (UTI) in druge lokalne ustanove in skupine.

POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavo je treba predložiti do 25. maja 2020. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo.

DODATNE INFORMACIJE
Besedilo razpisa TS4: MREŽA E-KOLES KRAS IN ISTRA
Priloga A, priloga B, priloga C, priloga D, priloga E in prilogo F.
Kolesarska steza in pešpot “Giordano Cottur”
gps signal Alpe Adria Trail
Prijavo je treba predložiti do 25. maja 2020.
Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v treh delovnih dneh.