95 podjetij iz Krasa in Istre čaka na 1.250.000 € za razvoj turizma in kmetijstva

agriturismo_carso

Med junijem in novembrom je LAS Kras pripravil ponovno posvetovanje v zvezi s razpisi. Na posvetovanje se je odzvalo 95 podjetij, kateri prosijo avtonomno Deželo Furlanijo Julijsko Krajino takojšnjo sprostitev finančnih sredstev LAS-a. Poleg teh tudi turistični operaterji Krasa, Doline in Milj, ki sledijo že nekaj mesecev turističnim omizjem LAS-a, izražajo nujnost sprostitve sledečih finančnih sredstev za razvoj in promocijo našega podeželja.

Lokalna Razvojna Strategija LAS-a Kras je predvidevala, poleg razpisov tudi dodatna sredsta, v višini 250.322 €, za promocijo incoming turizma na Krasu, Bregu in Miljah, katere bi lahko uporabili že od leta 2017.

V letu 2017 je LRS predvidevala 5 razpisov namenjena lokalnim podjetjem in ustanovam. Iz posvetovanja so prišli na dan sledeči:

Schermata 2017-12-07 alle 14.59.26S resolucijo dne 23. novembra 2017 je izvršni odbor LAS-a Kras zaprosil Deželo Furlanijo Julijsko Krajino naj objavi razpise v čim krajšem času, ter naj pospeši proces za uporabo finančnih sredstev za turistično promocijo. Dežela je sicer Strategijo odobrila decembra 2016, a žal so postopki za njihovo uveljavitev še v veliki zamudi. Tako trdijo iz Dežele.

Predsednik David Pizziga pravi: «Prvih 5 razpisov ter javna sredstva za promocijo turstične pobude na podeželju veljajo približno 1.250.000 € za naš Kras, Breg in Istro. Kot veste, to so temeljna sredstva za našo skupnost».

«LAS se je letos ukvarjal in uveljavil v vlogi lokalnega posvetovalca, saj je promoviral srečanja med podjetji ter ustanovami v različnih sektorjih, kot so živinoreja, turizem ter vinogradništvo. Ta naša vloga ni še zadosti. Nujno rabimo investicije v start-up podjetja za razvoj lokalne ekonomije, dodati torej duška tisti viziji Krasa in Istre kot kvalitetno podeželje. Potrebujemo takojšnje investicije za nova delovna mesta, saj svetovna kriza ni še za nami, moramo si zavihati rokave in zagnati takoj ta naš stroj ».

«Predlagamo Deželi naj organizira posvetovalno omizje med subjekti, ki lahko direktno vplivajo na LAS-ova sredstva, in sicer Deželo, ostale deželne LAS-e, Državno Podeželjsko Omrežje, Agea, pristojno Ministrstvo ter Evropsko skupnost. V kratkem moramo skupaj rešiti težavno situacijo, ki se je ustvarila. Težave so na birokratskem, informatskem ter finančnem nivoju, kateri dušijo funkcionalnost LAS-ov» doda predsednika LAS-a.

«Pripravljeni smo na vsako pobudo, ki lahko nam dodeli možnost uporabe teh finančnih sredstev. Prisluhnili bomo vsem, ki hočejo konstruktivno in s spoštovanjem, pomagati nam ter zagnati razvoj Krasa, Istre in Brega».

ALI TE ZANIMAJO RAZPISI LAS-a? HOČEŠ, DA SE TI ČIM PREJ SPROSTIJO? Javi tudi ti tvoje zanimanje!