LAS zaposluje! Dva razpisa v teku – PREKLICANA

Rilke_2015-7083s

Razpisa LASa 10. januarja 2018 za novo osebje sta preklicana zaradi formalnih napak.

Danes 10. januarja v LAS-u objavimo dva javna razpisa za osebje. Cilja javnega razpisa za nove sodelvace, sta po eni strani dodatno okrepiti upravni sistem LAS-a, da se lahko na najbolj učinkovit način pripravijo in sledijo razpisi iz Lokalne Razvojne Strategije. Po drugi strani, pa bi okrepili prenos informacij med turističnimi operaterji našega podeželja in tako dodatno razvili in organizirali ta sektor. Sledijo detajli o razpisih:

1. RAZPIS ZA ZAPOSLITEV UPRAVNEGA SODELAVCA
Razpis za določen čas in delno delovno razmerje. Delovanje bo potekalo skupaj z upravnim direktorjem; kandidat mora imeti potrebna znanja za opravljanje računovodskih dejavnosti ter znanje upravnega zakona.
Zapadlost: 31. januar 2018
Prenesi razpis UPRAVNI DELAVEC

 2. SVETOVALEC V TURIZMU
Razpis za strokovnjaka na področju javne komunikacije, teritorialnega trženja in turizma z izkušnjami v načrtovanju in upravljanju strategij za institucionalno komunikacijo in trženje ozemlja.
Zapadlost: 31. januar 2018

Prenesi razpisu SVETOVALEC V TURIZMU