V petek 28.10, sestanek ‘Trst in njegovo podeželje’

Projekt sodelovanja “Podeželska obzorja” je namenjen razvoju in krepitvi podeželskih območij, ki obdajajo urbana območja (kot so Milan, Trst, Ljubljana …) z ukrepi in pobudami, povezanimi s konceptom trajnostnega podeželskega turizma. Oživiti, popraviti, okrepiti odnos med mestom in okolico je vodilna ideja te pobude.

Za LAS Kras je ta projekt še posebno pomemben, saj z njim želijo okrepiti počasno in električno mobilnost kraških poti, predvsem kolesarske Pot Burja, za trajnostni razvoj turizma in kulturno krepitev ozemlja.

V petek 28.10, bo sestanek projekta. Program je:

09.00 | 09.30 Prijava udeležencev

09.30 | 11.00 UVODNI DEL

David Pizziga | Predsednik LAS Kras

Enzo Sima | PromoturismoFVG

Sledi:

Podeželska obzorja | Luca Sormani | LAS Risorsa Lomellina 

_Deželni sistem za kolesarsko trajnost | Fabio Dandri | Dežela Furlanija Julijska krajina, Službaza prometne in digitalne infrastrukture ter trajnostno mobilnost

Projekt MUSE. Interreg Italija-Slovenija: Dobre prakse in smernice za trajnostno mobilnost in energetski prehod | Mariangela Scorrano | Univerza v Trstu, Oddelek za ekonomijo, poslovanje, matematiko in statistiko (DEAMS) | Guido Piccoli | Partner ALOT

Študija izvedljivosti za spodbujanje počasne in električne mobilnosti Pot Burja in mreže kraških poti, za trajnostni razvoj turizma, usmerjen v kulturno krepitev ozemlja. | Daniele Verga | ALOT 

11.00 – 11.30 | ODMOR ZA KAVO

Kras, destinacija Slow Food | Francesca Balderesechi | Slow Food Italija 

Od Brd do Krasa | Iosco Sirk | Združenje A’mare in bici

Pot Burja| David Pizziga LAS Kras

Umetnosti in starodavne obrti vzdolž Poti Burja | Martina Tommasi

13.00 – 14.00 | KOSILO S TIPIČNIMI IZDELKI

Sledi:

PODEŽELSKA OBZORJA

Koordinacija Aleš Pernarcič

14.00 – 16.00 | PLENARNO ZASEDANJE

Dobrodošli v Lomellini | Laura Mazzini | LAS Risorsa Lomellina

Prepleti med Milanom in Terre del Po. Reka pripoveduje | Fabio Araldi | LAS Terre del Po

Oltrelario | Eleonora Gini | LAS Lago di Como

Alpe Adria Trail in Pot Burja | Aleš Pernarcič | LAS Kras

Trajnostna mobilnost na Krasu | Aleš Vodičar | LAS Krasa in Brkinov

16.00 – 16.30 | ODMOR ZA KAVO

16.30 – 18.00 | DELOVNE SKUPINE

  1. Projektni partner | Obeti in napovedi za prihodnost
  2. Ozemlje | Tematske poti
  3. Tehnika | Tehnične, urbane in cestne površine