Trajnostni turizem na Krasu: oblikujemo skupaj prihodnost preko študijskega krožka

Vigne_F_Gallina 2015-27

Pred poletjem smo se skupaj s skupino turističnega omizja domenili, da bomo organizirali omrežje turističnih podjetij, ki bo vodilo režijo kraškega turizma s podporo LAS-a Kras. S podporo Enfap bomo v prihodnjih mesecih imeli na voljo inovativen sistem za razvoj omrežja, in sicer serijo študijskih krožkov.

Kontekst

LAS KRAS-GAL CARSO je v sklopu posvetovanja s teritorijem ter s definicijo Lokalne Razvojne Strategije za leta 2014 -2020 med aprilom in julijem 2016 organiziral 5 srečanj, katerih tematika je obravnavala trajnostni turizem. Na srečanjih smo obravnavali veliko argumentov s pomočjo Promotrieste, PromoturismoFVG ter z MIB Trst, kot na primere:
• lokalni proizvodi in turizem;
• turizem slow (mtb, nordic walking, jame, zgodovina, navade in običaji, ipd);
• organizacijske strukture za razvoj turizma in turističnega proizvoda za Kras;
• finančne možnosti s strani LAS-a.
• koordinacija med turističnimi objekti s pomočjo LAS-a.

Študijski krožek je inovativni laboratorij za razvoj človeških virov in mrež sodelovanja za ovrednotenje znanja in virov na območju, in verjamemo, da ta lahko postane zanimiv način in trenutek za srečanja ter koordinacijo trajnostnega turizma na Krasu.
Laboratorij lahko vodimo avtonomno s pomočjo mentorja, in tako lahko skupaj preučimo specifične tematike in probleme postavljenega projekta.
V študijski koržek so lahko vključeni vsi operaterji, strokovnjaki, javna uprava ter prebivalci, ki se ukvarjajo s turističnim sektorjem.
Namen Krožka bo priprava mreže osebkov, ki bodo izvedli skupni razvojni projekt turizma na Krasu, kateri bo vključeval večino interesentov s podeželja in bo privedel do promocije prototipa turističnega proizvoda v sklopu slow, enogastronomskega in bike turizma.

Študijski Krožek
trajanje 24 ur, 8 tedenskih srečanj, polovica oktobra 2016 – začetek novembra 2016
udeleženci vsi zainteresirani na temo promocija in upravljanje teritorija
kje? Turistična kmetija Le Torri di Slivia, Nabrežina Kamnolomi, 62
nekaj primerov ciljev programa:
• boljše poznavanje sektorja
• boljše poznavanje finančnih sredstev
• priprava strategije za učinkovito upravljanje
• priprava mreže podjetnikov za promocijo skupnega proizvoda

kontakti Stefano Carta cell. 339 1397901 -stefano@edilenne.com
Elena Slanisca – Enfap FVG – tel. 0481-533148 , slanisca@enfap.fvg.it
OBVEZNA PRIJAVA: PIŠITE NAM DO NAJKASNEJE 30. OKTOBRA!
PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKEGA KROŽKA: četrtek 20. oktobra, od 14.30 dalje, v sklopu workshop-a o Trajnostnem Turizmu v Area Science Park

Projekt je nadaljevanje evropskega projekta Interreg “Study Circles”, katerega vodi Enfap FVG – www.study-circles.eu