S projektom AGROTUR + do še boljših tradicionalnih kraških pridelkov in turistične ponudbe na območju čezmejnega Krasa

V avgustu smo v okviru Programa Interreg Italija-Slovenija 2023-2027 začeli s projektom AGROTUR+. S projektom, ki je nadaljevanje več kot desetletje kontinuiranih aktivnostih projektov Agrotur in Agrotur II, želimo prispevati k varstvu kraške dediščine, ohranjanju poseljenosti in zmanjševanju dnevnih migracij na čezmejnem Krasu.

Namen projekta AGROTUR+ je kapitalizacija rezultatov preteklih projektov ter nadaljnje spodbujanje aktivnosti za razvoj kmetijske in turistične dejavnosti na območju čezmejnega Krasa. Ciljno želimo spodbujati tradicionalno rabo zemljišč, delovati v prid varstvu kraške dediščine, ohranjanju poseljenosti in zmanjševanju dnevnih migracij. Z vključenostjo lokalnega prebivalstva in ranljivih skupin bomo s tem projektom kapitalizirali rezultate projekta Agrotur II, ki se je zaključil leta 2020.

Organizirali bomo številne čezmejne delavnice, akademije o teranu, poletno šolo, degustacije in znanstvene večere. Skrbeli bomo za prenos znanj in vpeljavo dobrih praks pri pridelavi tradicionalnih kraških pridelkov kot so teran, kraški brinjevec, cider in kraški pršut.

V okviru turistične ponudbe Krasa bomo nadgradili digitalni zemljevid kraške vinske ceste skupaj s ponudbo nastanitvenih dejavnostih in aktivnega preživljanja prostega časa na Krasu. Vzpostavili bomo digitalni muzej terana v gradu Štanjel, kjer smo v okviru projekta Agrotur II že postavili vinoteko.

V projektu, ki bo tekel pod koordinatorstvom Kmetijskega inštituta Slovenije, sodelujeta še slovenska partnerja Univerza v Novi Gorici in ORA Krasa in Brkinov ter italijanski partnerji Univerza v Trstu ter združenji GAL Carso / LAS Krasa in CESCOT Veneto iz Benečije.

Kmetijski inštitut Slovenije, Univerza v Novi Gorici in Univerza v Trstu bodo v projektu prenašali znanja iz rezultatov projektov Agrotur in Agrotur II na preostale tri partnerje. To bo vključevalo kapitalizacijo znanj o mikrobiologijo vina teran, o farmakološkem delovanju polifenolov grozdja na človeško telo, trajnem vinogradništvu, o novih standardih v predelavi grozdja ter prenosu znanj na druge kraške produkte (cider, kraški brinjevec), pa tudi o pridelavi kraškega pršuta.

CESCOT Veneto, ORA Krasa in Brkinov ter LAS Krasa bodo odgovorni za aktivnosti krepitve zaposlenih v turizmu in enogastronomiji ter vključevanju lokalnih ponudnikov in pridelovalcev značilnih lokalnih produktov za povečanje kakovosti in krepitev prepoznavnosti tradicionalnih kraških produktov na območju čezmejnega Krasa.

Konzorcij bo s projektom AGROTUR+ nadaljeval uspešno čezmejno sodelovanje znanstvenih in razvojnih inštitucij z lokalnim prebivalstvom pri izboljšanju kakovosti in prepoznavnosti lokalnih pridelkov ter nadgradnji turistične ponudbe Krasa.

Več o projektu: https://www.ita-slo.eu/en/agrotur