Razpis za mesto upravnega sodelavca: revizija in izid selekcije

LAS je ponovno preučil lestvico v zvezi z JAVNIM OBVESTILOM O SELEKCIJI ZA DELOVNO RAZMERJE ZA OPRAVLJANJE UPRAVNE DEJAVNOSTI IN ZA OKENCE V ZVEZI Z INSTITUCIONALNO IN S PROJEKTNO DEJAVNOSTJO LAS-a KRAS – GAL CARSO z rokom 7. december 2015.

Nova lestvica je na razpolago v zapisu PDF.