Razpis agencije LAS Kras v vrednosti 812.000 EUR za razvojne in inovativne projekte

V sredo 23. junija 2021, je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine objavljen razpis agencije LAS Kras, namenjen podpori razvojnim in inovativnim projektom. Predsednik LAS Kras David Pizziga meni, »da gre za dolgo pričakovan razpis,  ki so ga naše kmetije in razni kmetijski podjetniki dolgo pričakovali. Živimo v vznemirljivih časih in ponosni smo, da lahko damo skupnosti na voljo nove energije«.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

  • kmetijski podjetniki in kmetijska gospodarstva
  • mikro in mala pridelovalna in predelovalna podjetja
  • podjetniške mreže, društva, konzorciji, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo

Pozor: Vsi upravičeni prijavitelji morajo imeti sedež ali poslovno enoto na območju LAS Kras

KAJ SE FINANCIRA IZ JAVNIH SREDSTEV

Razpis podpira uvajanje inovacij v proizvodnji, predelavi in vrednotenju kmetijskih pridelkov, zlasti s krepitvijo poslovnih mrež in združevanjem na lokalni ravni. Razpis ponuja podporo in sredstva za izboljšanje proizvodnih procesov, za preprečevanje nevarnosti ter zmanjševanje obremenitev za okolje, za povečanje kmetijske proizvodnje značilne za različne kmetijske sektorje, ob ohranjanju visoke kakovostne ravni. Skratka, gre za povečanje in zagotavljanje kakovosti in promocijo kmetijskih pridelkov in proizvodov.

Razpis namreč financira: 

  • naložbe v stroje in opremo za poljedelstvo in živinorejo 
  • opremljanje prostorov za predelavo, obdelavo, skladiščenje in trženje 
  • naložbe v stroje in opremo za predelavo, obdelavo, skladiščenje in trženje 

KRITJE STROŠKOV ZA POSAMEZNI PROJEKT

Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo je 13.000 EUR, najvišji znesek podpore za posamezno operacijo pa znaša 135.000 EUR. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

KOLIKŠEN ODSTOTEK KRITJA ZAGOTAVLJA JAVNI DENAR V PRIMERJAVI Z ZASEBNIMI NALOŽBAMI

Stopnja kritja se lahko razlikuje glede na prijavitelja in na vrsto načrtovane naložbe ter se lahko razlikujejo znotraj istega projekta. Naložbe za predelavo krijejo do 40%, za primarno proizvodnjo pa do do 60% (npr. za rejo živali). 

KONČNO ŠTEVILO SOFINANCIRANIH PROJEKTOV

Na to vprašanje je mogoče odgovoriti le delno. Če bi npr. dobili vse vloge s prošnjo z najvišjim možnim zneskom, bi bilo upravičenih 12 vlog. Četudi ne bi bile vse vloge takoj financirane, bo LAS poskrbel za dodatne prispevke (npr. hvala neizkoriščenim sredstvom iz drugih poglavij Lokalne razvojne strategije). Dobro je namreč vedeti, da od leta 2012 LAS Kras je vse upravičene vloge financiral.

KRITJE STROŠKOV

Razpisana so javna sredstva v skupni višini 812.000 EUR, in so namenjena za različne sektorje, da bi tako zagotovili razvoj manj uveljavljenih kmetijskih panog (npr. zdravilna zelišča, čebelarstvo, rejo). Vsak sektor bo imel svojo prednostno lestvico. Neizkoriščena sredstva iz posameznih sektorjev bodo porazdelejna med ostale. 

Sredstva namenjena posameznim sektorjem:

1.      Pridelava in predelava zdravilnih zelišč: 96.000 EUR;

2.      Pridelava in predelava drevesnih rastlin: 240.000 EUR;

3.      Čebelarstvo: 90.000 EUR;

4.      Živinoreja: 120.000 EUR;

5.      Prašičereje: 210 000 EUR;

6.      Novi izdelki: 56.000 EUR

POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavo je treba predložiti najkasneje do 21. septembra 2021 (podaljšan) do 21. oktobra 2021. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo.

PODROČNA SREČANJA

Da bi primerno predstavili vsebino razpisa, bo LAS Kras priredil dve področni srečanji:

– 5. julija v Padričah, ob 18.00 na posestvu Turistične kmetije Grgič – www.agriturismogrgic.com

– 7. julija v Zagraju, ob 18.00 na posestvu kmetije Castelvecchio – www.castelvecchio.com

DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTI RAZPISA

Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo:

Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v petih delovnih dneh.