Predstavitev SLR Krasa na podlagi več kot 150 poslovnih idej

equipe tecnica

S predstavitvijo svoje Strategije lokalnega razvoja (SLR) na Deželi Furlaniji Julijski krajini je LAS izpeljal svojo “Bendimo idej” oziroma svoj posvetovalni postopek z lokalnim prebivalstvom Tržaškega in Goriškega Krasa, Brega in delčka Istre v Italiji. V prihodnjih letih bo Strategija namenila približno 3.300.000 evrov sredstev za izbor več kot 150 poslovnih idej s tega območja. Pomemben delež pri tem načrtovanju je prispeval Area Science Park, prvi inovacijsko tehnološki park v Italiji, ki ima sedež prav na Krasu v Padričah.

PRIPOROČILA BRUSLJA IN NEVARNOST IZGUBE EVROPSKEGA DENARJA

Evropske uredbe določajo, da je delo LAS-a namenjeno “razvoju, ki ga vodi lokalna skupnost”. Priporočilo iz Bruslja o politikah za to območje na podlagi Uredbe 1303/2013, je organizacija “usklajenih operacij […] za doseganje lokalnih ciljev in potreb; in ki prispevajo k strategiji Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast”. Poleg tega je bil cilj LAS-a kar najbolje predstaviti dejanske želje podjetniške mreže v naši pokrajini. Obstaja pa nevarnost, da se ta evropska sredstva ne bodo porabila in bodo vrnjena Deželi ali Bruslju.

policy making

POSTOPEK “LAS + AREA SCIENCE PARK” ZA ZBIRANJE IN FINANCIRANJE IDEJ NA KRASU

LAS je v skladu z zahtevami iz Bruslja in njegovo pripravljenostjo pomagati lokalnemu gospodarstvu, zasnoval strukturiran in inovativen postopek. Pri načrtovanju in uresničevanju te metode je pomembno prispevalo raziskovalno središče Area Science Park.
Vse do danes so številni načrti za teritorialni razvoj “prišli od zgoraj”: maloštevilni so odločali o porabi javnih sredstev in ponudbi storitev za to ozemlje.
Predlogi in zahteve prebivalcev niso imeli organiziranega kanala, da bi jim prisluhnili, ocenili in jih vključili v javno politiko.

policy making 2

Cilj tega novega postopka je pridobitev po meri oblikovanih javnih sredstev glede na potrebe poslovnega razvoja naših podjetij. Z 21. marcem 2016 sta LAS in AREA uvedla svoj postopek, ki omogoča vključevanje prebivalcev in temelji na petih sklopih:

21. marec 2016: VSI LAHKO SODELUJEJO Sprožen je obsežen posvetovalni postopek z lokalnim prebivalstvom po internetu, dnevnem časopisju, v organizacijah podjetnikov in lokalnih ustanovah.

21. marec – 30. junij 2016: POŠLJITE SVOJO IDEJO Vprašalnik na spletni strani LAS-a je na voljo vsem podjetnikom, ki želijo podati predlog za razvoj svoje poslovne ideje, koristne za to območje in glede na to financirane iz javnih sredstev.

21. marec – 30. junij 2016: ORGANIZIRAJTE SE V MREŽO Area in LAS spodbujata sektorska srečanja, ne samo pretežno kmetijskih podjetij, temveč tudi s tistimi iz prehranskega sektorja, ki zagotavljajo visokotehnološke storitve, kot na primer podjetja s sedežem v Area Science Park.

1. julij – 30. avgust 2016: NEODVISNA OCENA Ideje, ki se porodijo na spletnih vprašalnikih in območnih srečanjih, oceni in obravnava skupina ocenjevalcev, sestavljena iz neodvisnih strokovnjakov in članov LAS-a. Strokovnjaki Area Science Park pomagajo oceniti in obdelati ideje na podlagi meril ekonomske trajnosti in trenutne tržne vizije.

1. oktober – 30. oktober 2016 OSNUTEK STRATEGIJE JE JAVNO OBJAVLJEN Na spletni strani LAS-a je na voljo osnutek SLR, ki ureja porabo približno 3.300.000 € za teritorialni razvoj. Vsi prebivalci so vabljeni, da pošljejo predloge za spremembe, s katerimi bi se razpisi in financirani projekti bolj približali interesom tega ozemlja
31. oktober 2016: STRATEGIJA POSLANA V ODOBRITEV DEŽELI Sedaj ima Dežela FJK 3 mesece časa, da odobri SLR in omogoči porabo sredstev za to ozemlje.

POSVETOVALNI POSTOPEK Z LOKALNIM PREBIVALSTVOM V ŠTEVILKAH

Med posvetovalnim postopkom z lokalnim prebivalstvom je LAS zbral 156 vprašalnikov s poslovnimi idejami o razvoju Krasa, Brega in Istre. Osebje LAS-a in raziskovalnega središča Area Science Park je sodelovalo na 83 srečanjih, namenjenih teritorialnemu razvoju, skupaj s podjetji, zasebniki in lokalnimi ustanovami. Oktobra so SLR predstavili na treh javnih srečanjih v Gorici, Padričah in Miljah. Digitalne e-novice, s katerimi je v teh mesecih LAS stopil v stik s podjetji, zasebniki in lokalnimi ustanovami, je v italijanskem jeziku prejelo 378 naslovnikov in v slovenskem jeziku 99 naslovnikov. V mesecih posvetovalnega postopka je vse do danes spletna stran LAS-a naštela 3.297 obiskov z različnih naprav (računalnikov ali mobilnih telefonov). Na Facebooku je objava o vprašalniku glede posvetovalnega postopka dosegla 1930 prebivalcev z območja Krasa, Brega in Istre v Italiji.

audience_sitoweb

PRIHODNJI RAZPISI IN PROJEKTI LAS-a OD DANES DO 2023

tabellal

“NATANČNA IN EDINSTVENA ANALIZA POTREB NA TEM OBMOČJU”

David Pizziga, predsednik LAS-a, je zagotovil:

Veseli nas, da smo skupaj z Area Science Park in lokalnim prebivalstvom pripravili natančno in edinstveno analizo gospodarskih potreb in želja na tem območju. Prepričani smo, da bo ta Strategija lokalnega razvoja ostala oporna točka za vse tiste, ki bodo v prihodnjih letih želeli razpravljati o razvoju Krasa in območjih, ki jih LAS zastopa.