Podpora investicijam za izboljšanje turistične ponudbe: javni razpis

V sredo 8. januarja 2020, je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine (Deželni UL št. 2 iz dne 08.01.2020 ) objavljen razpis agencije LAS Kras, namenjen podpori investicijam za izboljšanje turistične ponudbe. Razpis določa način dostopa do subvencij, predvidenih v ukrepu 19.2 Regionalnega razvojnega programa Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine za obdobje 2014–2020.

Danes pomeni wellness turizem veliko priložnost za razvoj. Razpis je namenjen prav podpori naložbam za izboljšanje turističnih storitev, ki jih ponujajo lokalni nastanitveni obrati, v smislu zagotavljanja kvalitete in okoljske trajnosti. Cilj je umestitev krajevne turistične ponudbe v tržni segment, ki je vse bolj usmerjen k pozitivnim učinkom na zdravje in dobro počutje.

Specifičen namen akcije je umestitev ponudbe Obalno-Kraške regije na segment wellness turizma, ki zagotavlja stik s krajevno biotsko raznovrstnostjo in podpira okoljsko trajnost. Umeščanje tovrstnih storitev je mogoče doseči z diverzifikacijo in izboljšanjem kakovosti nastanitvenih zmogljivosti, ki aktivirajo predvsem storitve, povezane z naravo in okoliško pokrajino, ter poskrbijo za dobro počutje vseh prisotnih gostov.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI
Za sredstva lahko zaprosijo: B&B in sobodajalci (tudi nepoklicni), podjetja (vključno z registriranimi kmetijami), lastniki stanovanj, opremljenih za turistično ponudbo, in druge lokalne ustanove in skupine. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

KRITJE STROŠKOV
Razpisana so javna sredstva v skupni višini 240.000,00 EUR. 103.488,00 EUR prihaja iz sklada FEASR, preostalih 136.512,00 EUR pa iz sredstev državnega proračuna. Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo je 13.000,00 EUR, najvišji znesek podpore za posamezno operacijo pa znaša 60.000,00 EUR. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

UPRAVIČENI STROŠKI
– za izboljšanje turistične ponudbe, kot je npr. izgradnja wellness kotičkov ter ureditev wellness prostorov za apiterapijo, fitoterapijo in aromaterapijo,
– dela za povečanje spalnih zmogljivosti,
– za preureditev in prenovo prostorov, ki bodo namenjeni raznovrstnim kulturnim prireditvam in tečajem, ter preureditev in prenovo prostorov, ki bodo namenjeni za pripravo in predelavo živil,
– za preureditev in prenovo stavb s posebno pozornostjo do kulturne in arhitekturne dediščine,
– za energetsko prenovo stavb za doseganje odlične energetske učinkovitosti ter namestitev naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

POGOJI ZA PRIJAVO
Prijavo je treba predložiti najkasneje do 31. julija do 7. aprila 2020. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo: preberite besedilo razpisaprilogo Aprilogo Bprilogo Cprilogo Dprilogo E in prilogo F.

PODROČNA SREČANJA
Da bi primerno predstavili vsebino razpisa, bo LAS Kras priredil dve področni srečanji:
– 20. januarja na Opčinah, ob 16.00 v konferenčni dvorani banke ZKB (ul. Ricreatorio, 2) – www.zkb.it
– 27. januarja v Doberdobu, ob 16.00 na sedežu kmetije Kovač (Vicolo Draga, 3) – www.kovac.it

DODATNE INFORMACIJE
Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo: preberite besedilorazpisaprilogo Aprilogo Bprilogo Cprilogo Dprilogo E in prilogo F.
Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v petih delovnih dneh. Ali pa nas obiščite osebno in se bomo dogovorili za sestanek.