STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA 2023-2027: ZADNJA FAZA PRED PREDSTAVITVIJO

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA 2023-2027: ZADNJA FAZA PRED PREDSTAVITVIJO

Člani LAS Kras preučujejo strateške usmeritve, smernice za prihodnje razpise in strateški dokument, ki bo predstavljen konec meseca.

Izredna seja članov LAS Kras za potrditev osnutka Strategije lokalnega razvoja 2023-2027 bo na prvem sklicu v nedeljo, 24. septembra, ob 8. uri, na drugem sklicu pa v ponedeljek, 25. septembra 2023, ob 10. uri.

Seja predstavlja pomemben korak ob koncu intenzivnega meseca in pol aktivnosti in dejavnosti, ki so ozemlju in gospodarskim kategorijam omogočili, da prispevajo svoj prispevek k opredelitvi strategije.

Zbranih je bilo skupno 235 spletnih anket, ki pomembno nakazujejo prednostne naloge in pričakovanja lokalnega območja;

Dragocen je bil prispevek 12 kraških občin, ki so z župani in svetniki predstavili zahteve in projekte svojih skupnosti.

Natančen in ciljno usmerjen je bil prispevek vseh približno dvajset vpletenih deležnikov: vsak se je zaustavil na svojem področju in predstavil ustrezne in specifične teme, kar bo nedvomno prispevalo k oblikovanju kratkoročne in dolgoročne strategije.

Nenazadnje je bila bistvena tudi udeležba 60 podjetij iz kmetijsko-živilskega in turističnega sektorja, ki so s pripovedovanjem o svojih vsakodnevnih izzivih in načrtih za prihodnost opredelila svoje prednostne naloge in nakazala prioritete za prihodnje razpise agencije LAS Kras.

Naša zahvala gre vsem.

Sestanek bo javen, da bi tako zagotovili preglednost nastajanja nove Strategije lokalnega razvoja.

Sestanek bo potekal na Opčinah, v dvorani Banke ZKB, na naslovu Via del Ricreatorio, 2. Člani, ki se ne bodo mogli udeležiti, bodo lahko sodelovali prek spletne povezave.

S projektom AGROTUR + do še boljših tradicionalnih kraških pridelkov in turistične ponudbe na območju čezmejnega Krasa

S projektom AGROTUR + do še boljših tradicionalnih kraških pridelkov in turistične ponudbe na območju čezmejnega Krasa

V avgustu smo v okviru Programa Interreg Italija-Slovenija 2023-2027 začeli s projektom AGROTUR+. S projektom, ki je nadaljevanje več kot desetletje kontinuiranih aktivnostih projektov Agrotur in Agrotur II, želimo prispevati k varstvu kraške dediščine, ohranjanju poseljenosti in zmanjševanju dnevnih migracij na čezmejnem Krasu.

Namen projekta AGROTUR+ je kapitalizacija rezultatov preteklih projektov ter nadaljnje spodbujanje aktivnosti za razvoj kmetijske in turistične dejavnosti na območju čezmejnega Krasa. Ciljno želimo spodbujati tradicionalno rabo zemljišč, delovati v prid varstvu kraške dediščine, ohranjanju poseljenosti in zmanjševanju dnevnih migracij. Z vključenostjo lokalnega prebivalstva in ranljivih skupin bomo s tem projektom kapitalizirali rezultate projekta Agrotur II, ki se je zaključil leta 2020.

Organizirali bomo številne čezmejne delavnice, akademije o teranu, poletno šolo, degustacije in znanstvene večere. Skrbeli bomo za prenos znanj in vpeljavo dobrih praks pri pridelavi tradicionalnih kraških pridelkov kot so teran, kraški brinjevec, cider in kraški pršut.

V okviru turistične ponudbe Krasa bomo nadgradili digitalni zemljevid kraške vinske ceste skupaj s ponudbo nastanitvenih dejavnostih in aktivnega preživljanja prostega časa na Krasu. Vzpostavili bomo digitalni muzej terana v gradu Štanjel, kjer smo v okviru projekta Agrotur II že postavili vinoteko.

V projektu, ki bo tekel pod koordinatorstvom Kmetijskega inštituta Slovenije, sodelujeta še slovenska partnerja Univerza v Novi Gorici in ORA Krasa in Brkinov ter italijanski partnerji Univerza v Trstu ter združenji GAL Carso / LAS Krasa in CESCOT Veneto iz Benečije.

Kmetijski inštitut Slovenije, Univerza v Novi Gorici in Univerza v Trstu bodo v projektu prenašali znanja iz rezultatov projektov Agrotur in Agrotur II na preostale tri partnerje. To bo vključevalo kapitalizacijo znanj o mikrobiologijo vina teran, o farmakološkem delovanju polifenolov grozdja na človeško telo, trajnem vinogradništvu, o novih standardih v predelavi grozdja ter prenosu znanj na druge kraške produkte (cider, kraški brinjevec), pa tudi o pridelavi kraškega pršuta.

CESCOT Veneto, ORA Krasa in Brkinov ter LAS Krasa bodo odgovorni za aktivnosti krepitve zaposlenih v turizmu in enogastronomiji ter vključevanju lokalnih ponudnikov in pridelovalcev značilnih lokalnih produktov za povečanje kakovosti in krepitev prepoznavnosti tradicionalnih kraških produktov na območju čezmejnega Krasa.

Konzorcij bo s projektom AGROTUR+ nadaljeval uspešno čezmejno sodelovanje znanstvenih in razvojnih inštitucij z lokalnim prebivalstvom pri izboljšanju kakovosti in prepoznavnosti lokalnih pridelkov ter nadgradnji turistične ponudbe Krasa.

Več o projektu: https://www.ita-slo.eu/en/agrotur

ZAČENJAJO SE PODROČNA SREČANJA

Proces vključevanja Tržaškega in Goriškega Krasa, ki ga usklajuje LAS Kras za pripravo nove Lokalne razvojne strategije 2023-2027, bo zaživel s srečanji na terenu.

Spletni vprašalnik Bendima idej, ki je bil objavljen 31. julija, je še vedno aktiven, nanj pa so se odzvali številni občani, podjetniki, delavci v javnem in zasebnem sektorju, ki želijo predstaviti svojo vizijo in projekte za razvoj Krasa. Še vedno lahko sodelujete s klikom na povezavo: https://it.surveymonkey.com/r/GalSSL_Focus

Župani in druge lokalne institucije so že prispevali svoje ideje, te pa so še kar usklajene z željami in usmeritvami prebivalstva.

Ker se približuje zaključku, je proces usmerjen v to, da prisluhnemo predstavnikom produktivnih kategorij in drugim deležnikom.

V prihodnjih tednih je predvidenih pet srečanj za podjetja in vse, ki se želijo osebno udeležiti; nekatera srečanja se bodo razvijala tematsko, druga pa se bodo osredotočala na usmeritve in specifično načrtovanje posameznih segmentov.

Koledar srečanj:

  • Četrtek, 31. avgust | Mlada podjetja: ob 18.00 na kmetiji Budin Gregor, Salež, 122, Zgonik
  • Petek, 1. september | Ženska podjetja: 16.00 na kmetiji Vesnaver Noris, Samatorca, 21 Zgonik
  • Ponedeljek, 4. september | Prehranska območja in agroživilske verige na Krasu (vabljeni vinarji, gostinci, kmetijska gospodarstva, …): ob 18. uri v sejni dvorani ZKB na Opčinah
  • Torek, 5. september | Celostni turistični sistemi (odprti za turistične operaterje, vodnike, gostince, …): ob 18. uri v sejni dvorani ZKB na Opčinah
  • Sreda, 6. september | Javno srečanje za predstavitev prvih rezultatov: ob 17.30 v uri v sejni dvorani ZKB na Opčinah

Sestanki bodo trajali največ dve uri. Če želite dodtne informacije, če se želite prijaviti na javna srečanja ali se želite udeležiti srečanja, odprtega za javnost, lahko pišete na: vidoz@galcarso.eu

Bndima idej se vrača

Začenja se snovanje načrta za animacijo in sooblikovanje skupnega ozemlja, ki podpira prihodnji razvoj Krasa in Lokalno razvojno strategijo 2023-2027.

V ponedeljek, 31. julija, se bo v prisotnosti deželnega svetnika Stefana Zannierja s tiskovno konferenco uradno začelo sodelovanje Krasa, Trsta in Gorice, ki ga v okviru priprav na snovanje novega lokalnega razvojnega načrta 2023-2027 koordinira LAS Kras.

Tako kot v preteklem načrtu bodo aktivno vključeni vsi akterji območja, ki lahko predlagajo konkretne zamisli in projekte za trajnostni razvoj območja. Najzanimivejše predloge bodo preverili in temeljito analizirali uslužbenci Las-a, jih posredovali vsem ostalim partnerjem in uporabili kot podlago za oblikovanje strategije lokalnega razvoja. Slednja bo temeljila na skupnem teritoriju in bo izvedena od spodaj navzgor ter preko posebnih razpisov za zbiranje predlogov s financiranjem podjetij, organizacij in državljanov.

Pomembno vlogo bodo imeli tudi prebivalci, ki bodo lahko sodelovali v spletnem vprašalniku “Bndima idej”,

s klikom na povezavo: https://it.surveymonkey.com/r/GalCarso_SSL

ali s skeniranjem QR kode

13.7: predstavitev Študije izvedljivosti za spodbujanje počasne in e-mobilnosti na Krasu

V okviru sodelovanja v mednarodnem projektu PODEŽELSKA OBZORJA, agencija za razvoj LAS Kras, 13. julija, v konferenčni dvorani banke ZKB na Opčinah organizira predstavitev Študije izvedljivosti za spodbujanje počasne in e-mobilnosti na Krasu ter kolesarskih in pešpoti Pot Burja in za razvoj trajnostnega turizma, namenjenega kulturni krepitvi območja.

Zaključno srečanje je namenjeno izmenjavi mnenj in za preučevanje projekta na področju pametne mobilnosti in počasnega turizma.

Sodelujejo Daniele Verga (ALOT), David Pizziga in Aleš Pernarčič (GAL Carso LAS Kras).

Za več informacij in za rezervacijo pišite na info@galcarso.eu.

Turistični koledar Krasa in Trsta za leto 2023 je »slow«

Že četrto leto zapored se začenja poletni turistični koledar doživetij na prostem, med Krasom, morjem in Trstom. Z letošnjim koledarjem, ki vsebuje več kot 80 datumov med junijem in septembrom, se začenja novo poglavje za loklne turistične akterje in sicer začetek sodelovanja s Slow Food Italija. Dejansko je območje Krasa in Trsta bilo izbrano in promovirano kot ena od destinacij Slow Food Travel za leto 2023. LAS Kras je sodeloval pri organizaciji promocije svojega območja, PromoTurismoFvg pa sodeluje pri promociji poletnega koledarja.

Slow Food Travel je projekt Slow Food Italija, ki se osredotoča na počasna in trajnostna potovanja ter spodbuja izobraževanje ljudi o naravi, kulinariki in vinu ter antropološki dediščini nekaterih najlepših italijanskih območij. Poleg Krasa in Trsta bo v letu 2023 še 12 drugih destinacij vključenih v turistični projekt Slow Food, med njimi Amalfijska obala, Etna in Catania ter Gran Sasso.

»Veseli nas, da smo pomagali organizaciji Slow Food spoznati lokalno območje, pri čemer smo izpostavili turistična in kmetijska podjetja, ki že dolgo sodelujejo z LAS-om pri ponudbi namenjena tistim, ki radi uživajo v počitnicah na prostem in v odkrivanju doživetij«, pravi David Pizziga, predsednik LAS Kras. »Ta nov izziv nas res izjemno veseli in predvsem predstavlja pomemben korak naprej za Trst in Kras, ki se zdaj lahko pohvalita s pomembno blagovno znamko, kot je Slow Food, ob svojih promocijskih dejavnostih«.

Giacomo Miola, podpredsednik organizacije Slow Food, meni: »Potniki si prizadevajo za počitnice z majhnim vplivom na okolje, pozornost, ki jo posvečajo hrani in kakovosti ekosistema, pa spremlja zahteva, da turistični ponudniki prisluhnejo, sočustvujejo in vzpostavijo dialog. Na teh temeljih temelji velik del turizma v prihodnosti«. Miola nadaljuje: »Še do pred nekaj leti si vsega tega morda ne bi mogli predstavljati, danes pa te zahteve potnikov vse bolj predstavljajo pogoj za vse večje število območij, kot sta Kras in Trst, ki si prizadevata za počasni turizem«.

Krasu in Trstu je Slow Food namenila tudi spletni vodnik, ki govori o številnih biserih mesta in podeželja, najboljših krajih za bivanje ter o ponudbi izletov med naravo in morjem (več na spletni strani Slow Food).

Vse destinacije Slow Food Travel so predmet številnih promocijskih dejavnosti Slow Food Italija. Promocija se izvaja potom novičnikov, objav na spletnih straneh in družbenih medijih, pošiljanje tiskovnih sporočil in na dogodkih, kot sta npr. Slow Fish v Genovi in Cheese v Braju, to sta dva mednarodna dogodka, namenjena promociji trajnostnih ribiških verig in mlečnih izdelkov.

Nekaj čudovitih posnetkov Krasa je tudi v institucionalnem videoposnetku za promocijo Slow Food Travel, ki bo kmalu objavljen na družbenih omrežjih, predvajan na številnih dogodkih Slow Food in že viden na YouTubu:

POLETNI KOLEDAR TURISTIČNIH DOŽIVETIJ ZA PRVI MESEC

Jadranje z aperitivom v Tržaškem zalivu
10.6 in 24.6 (sledilo bo še 9 terminov)

Sprehod s pastirjem na kmetiji Antonič
10.6, 17.6 in 24.6 (sledilo bo še 8 terminov)

Z električnim čolnom v Unescovem rezervatu Miramar
10.6 in 17.6 (sledilo bo še 7 terminov)

Seawatching v morskem rezervatu WWF Miramar
24.6 (sledilo bo še 10 terminov)

Jahanje po kraškem območju
9.6 in 23.6 (sledilo bo še 7 terminov)

A story about Prosecco
16.6 in 30.6 (sledilo bo še 9 terminov)

Konji in kresovi
16.6 in 30.6 (sledilo bo še 5 terminov)

Zgodbe o rimskem kamnolomu
18.6 (sledilo bo še 5 terminov)

Od 14. julija se bo začelo tudi doživetje »Štivan, očarljiva pokrajina, med in gin«, ki mu bodo sledili še štirje datumi.

Farmer & Artist 2022: 3. decembra v tržaški pokriti tržnici

Naša »slow« hrana si zasluži enako pozornost kakor na primer umetniška dela, zaradi česar bo prva v središču pozornosti četrte izvedbe festivala Farmer & Artist, ki ga prirejata tržaška sekcija Slow Food in LAS Kras. Vrhunec številnih dogodkov bo v soboto, 3. decembra, v samem središču mesta, na tržaški pokriti tržnici, kjer bodo od 12. do 20. ure v prvem nadstropju zgodovinske stavbe na ulici Carducci potekale degustacije in prodaja domače hrane in pijače, s Krasa in iz Furlanije.

DEGUSTACIJA IN PRODAJA NA TRŽAŠKI POKRITI TRŽNICI, 3. DECEMBRA

Kraški in furlanski kmetje so pripravljeni objeti in sprejeti prebivalce Trsta na pokriti tržnici, ki se nahaja na Carduccijevi ulici. Zgodovinska stavba bo za en dan gostila pridelovalce, ki še veliko dela opravljajo ročno, brez pretirane uporabe traktorjev in s smotrno uporabo dovoljenih kemikalij. Lokalna kmetijska gospodarstva so bila izbrana na podlagi trajnostnih meril, med tistimi, ki že imajo ali so v postopku pridobivanja ekoloških ali biodinamičnih certifikatov ali so del Priznanih skupnosti pod okriljem organizacije Slow Food.

Tržačani in turisti bodo 3. decembra v prvem nadstropju pokrite tržnice našli skoraj 30 kmetijskih podjetij, ki proizvajajo:
– peneča vina 
– pivo
– zelenjavo, sadje, stročnice
– paprike
– užitno cvetje
– fermentirane izdelke
– ekstra deviško oljčno olje (vključno z oljčnim oljem, ki kot 100-letna oljčna drevesa spadajo v Priznane skupnosti pod okriljem organizacije Slow Food)
– med (vključno z rešeljikovim medom, ki spada v Priznano skupnost pod okriljem organizacije Slow Food)
– likerje 
– zeliščne čaje in kozmetiko 
– moke in testenine
– konzerve in marmelade 
– suhomesnate izdelke 
– ovčji in kravji siri (vključno s kraško-istrskim ovčjim sirom)

Vstop na dogodek je brezplačen. Degustacija petih vrst penečih vin in lokalnega piva stane 15 EUR (*Kozarec za degustiranje dobite pri vhodu. Prosili vas bomo za kavcijo v višini 5 EUR, ki vam jo bomo vrnili, ko nam boste izročili kozarec).

David Pizziga, predsednik LAS-a Kras pravi: »Z veseljem bomo v Trst za en dan prinesli zeleni in trajnostni duh našega podeželja. Sodelovalo bo kar osem kmetij z izdelki, ki spadajo v Priznano skupnost pod okriljem organizacije Slow Food: rešeljikov med, kraško-istrski ovčji sir, olje iz stoletnih oljk sorte belica, pitina, fižol San Quirino, kislo zelje, hruške klotzen in radic di mont.«

Antonella Picinelli, načelnica tržaške sekcije Slow Food: »Dogodek odločno podpiramo, saj promovira lokalne proizvode, prek katerih se prenašajo pristni okusi in stare obrti, kot tudi skrb za okolje in pokrajino. Bliža se tudi Terra Madre Day, ko bomo 10. decembra praznovali lokalno hrano, ki naj bo za vse dobra, čista in poštena«.

SPREMLJEVALNI DOGODKI FESTIVALA FARMER & ARTIST

Sobota, 3. decembra: vodene degustacije.
Med sobotnim dogajanjem (glej zgoraj) bodo potekale tudi vodene degustacije. Načrtujemo degustacije sira, medu, vin, oljčnega olja, suhomesnih izdelkov in lokalnih rib. 

PONEDELJEK, 28. NOVEMBRA 2022. PREDSTAVITEV KNJIGE LE CRONACHE DELLA BIOSFERA

Kdaj: od 18.00. Kje: Ul. Battisti 18, 34125 Trst. Kaj se bo dogajalo: V tržaški kavarni San Marco bo potekala predstavitev knjige Le cronache della Biosfera, ki jo je za fundacijo WWF Italija in zavarovanega morskega območja WWF uredil Diego Manna in v kateri z zgodbami in igrami pripoveduje o umetnosti, kulturi, zgodovini in kmetijstvu na našem področju. Vstop je brezplačen, vendar po predhodni prijavi na Trieste.Green: na voljo je 50 mest.

TOREK, 6. DECEMBRA 2022: PREDSTAVITEV KNJIGE »ŠELINKA«

Kdaj: ob 20. Kje: Lokanda Devetak, Vrh sv. Mihaela, Brežiči 22, 34070 Sovodnje ob Soči GO. Kaj se bo dogajalo: Potekala bo predstavitev knjige in videoposnetka Šelinka. Oba pričujeta o ljudeh in o receptih kraške gostilne. Organizira društvo Vrh Svetega Mihaela. Vstop je brezplačen, vendar se je treba predhodno prijaviti. Prijave zbira Karen Ulian na e-naslovu karen.ulian@gmail.com ali na tel. št. 338 822 9940.

OD 25. NOVEMBRA DO 6. DECEMBRA 2022: SLOW APERITIV

Jedilni list slow aperitiva tržaške kavarne San Marco: Terroroza Bajte, Bao Bun z jagnjetino Antoniča, majoneza s Kocjančičevim beličnim oljčnim oljem in rdeče zelje. Kje: Ul. Battisti 18, 34125 Trst

Jedilni list slow aperitiva openske picerije Il Cavallino: vitovska in brika Kocjančiča; bruschetta s Kocjančičevim beličnim oljem in kruhki z Antoničevim ovčjim sirom.

ZA INFORMACIJE O FARMER & ARTIST
Pišite na trieste.green@galcarso.eu

V petek 28.10, sestanek ‘Trst in njegovo podeželje’

Projekt sodelovanja “Podeželska obzorja” je namenjen razvoju in krepitvi podeželskih območij, ki obdajajo urbana območja (kot so Milan, Trst, Ljubljana …) z ukrepi in pobudami, povezanimi s konceptom trajnostnega podeželskega turizma. Oživiti, popraviti, okrepiti odnos med mestom in okolico je vodilna ideja te pobude.

Za LAS Kras je ta projekt še posebno pomemben, saj z njim želijo okrepiti počasno in električno mobilnost kraških poti, predvsem kolesarske Pot Burja, za trajnostni razvoj turizma in kulturno krepitev ozemlja.

V petek 28.10, bo sestanek projekta. Program je:

09.00 | 09.30 Prijava udeležencev

09.30 | 11.00 UVODNI DEL

David Pizziga | Predsednik LAS Kras

Enzo Sima | PromoturismoFVG

Sledi:

Podeželska obzorja | Luca Sormani | LAS Risorsa Lomellina 

_Deželni sistem za kolesarsko trajnost | Fabio Dandri | Dežela Furlanija Julijska krajina, Službaza prometne in digitalne infrastrukture ter trajnostno mobilnost

Projekt MUSE. Interreg Italija-Slovenija: Dobre prakse in smernice za trajnostno mobilnost in energetski prehod | Mariangela Scorrano | Univerza v Trstu, Oddelek za ekonomijo, poslovanje, matematiko in statistiko (DEAMS) | Guido Piccoli | Partner ALOT

Študija izvedljivosti za spodbujanje počasne in električne mobilnosti Pot Burja in mreže kraških poti, za trajnostni razvoj turizma, usmerjen v kulturno krepitev ozemlja. | Daniele Verga | ALOT 

11.00 – 11.30 | ODMOR ZA KAVO

Kras, destinacija Slow Food | Francesca Balderesechi | Slow Food Italija 

Od Brd do Krasa | Iosco Sirk | Združenje A’mare in bici

Pot Burja| David Pizziga LAS Kras

Umetnosti in starodavne obrti vzdolž Poti Burja | Martina Tommasi

13.00 – 14.00 | KOSILO S TIPIČNIMI IZDELKI

Sledi:

PODEŽELSKA OBZORJA

Koordinacija Aleš Pernarcič

14.00 – 16.00 | PLENARNO ZASEDANJE

Dobrodošli v Lomellini | Laura Mazzini | LAS Risorsa Lomellina

Prepleti med Milanom in Terre del Po. Reka pripoveduje | Fabio Araldi | LAS Terre del Po

Oltrelario | Eleonora Gini | LAS Lago di Como

Alpe Adria Trail in Pot Burja | Aleš Pernarcič | LAS Kras

Trajnostna mobilnost na Krasu | Aleš Vodičar | LAS Krasa in Brkinov

16.00 – 16.30 | ODMOR ZA KAVO

16.30 – 18.00 | DELOVNE SKUPINE

  1. Projektni partner | Obeti in napovedi za prihodnost
  2. Ozemlje | Tematske poti
  3. Tehnika | Tehnične, urbane in cestne površine

Druga izvedba OKÙS, Trieste Food Lab, Festival kulture in gastronomije

V Trst se vrača OKÙS, Trieste Food Lab, kulinarični in vinski kulturni dogodek, namenjen spoznavanju hrane iz različnih koncev Italije v kombinaciji z lokalnimi vini. Zaradi vse večjega zanimanja ljudi za trajnost, organizatorji ponujajo vrsto izobraževalnih dogodkov, na katerih se bodo obravnavali teme, kot so potrošniške in prehranjevalne navade, ekološka pridelava in pomen razvoja kmetijstva na podeželju. Cilj je spodbujati neposreden, etičen in zdrav odnos med mestom in podeželjem, med malimi obrtniki in potrošniki, ki jim ni vseeno za prihodnost našega planeta. Pobuda, ki nastaja v tesnem sodelovanju med podjetniško mrežo »Carso Kras« in Slow Food Italija, bo potekala 15. in 16. oktobra. Program vključuje okroglo mizo, vrsto strokovnih delavnic in obisk vinskih kleti.

»LAS Kras se, skupaj s podjetniško mrežo »Carso Kras« in z drugimi partnerji tega pomembnega dogodka, že od nekdaj ukvarja z vprašanji, kot so okoljska trajnost, ponovna vzpostavitev odnosa med velikim mestom in okoliškimi vasmi, med malimi kmeti, ki delujejo med Krasom in Istro, ter končnim potrošnikom«, je prepričan predsednik agencije za razvoj LAS Kras David Pizziga, in nadaljuje: »Druga izvedba OKÙS, Trieste Food Lab, tudi zahvaljujoč izjemni podpori Slow Food Italija, nam ponovno omogoča, da izpeljemo več koristnih izobraževalnih trenutkov, da bi širši javnosti približali zdravo in trajnostno kmetijsko proizvodnjo, vse tiste nišne proizvode, ki jih je treba spodbujati in ovrednotiti, s posebnim poudarkom na lokalnem vinogradništvu«.

Kaj se bo dogajalo soboto zjutraj

Program festivala OKÙS, je bogat in raznolik. Začelo se bo v soboto, 15. oktobra, ob 10.30 v hotelu Riviera & Maximilian, ko bo na sporedu konferenca z naslovom Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj: strategije in izzivi sodobne družbe. Sodelujejo Barbara Nappini (predsednica Slow Food Italija), Matej Skerlj (predsednik Društva Vinogradnikov s Krasa), Maurizio Spoto (Zaščiteno morsko območje Miramar), Alessia Del Bianco (PromoTurismoFVG) in David Pizziga (GAL Carso – LAS Kras). Konferenco pripravljata podjetniška mreža »Carso Kras« v sodelovanju s Slow Food Italija, za ovrednotenje avtohtonih vin s tipično geografsko označbo Vitovska, Malvazija, Teran in Refošk, ki jo financira ukrep 3.2.1 PRP 2014-2020 Furlanije – Julijske krajine.

Sobotni program v Eatalyju 

Tržaški Eataly bo gostil 5 delavnic, kjer bodo udeleženci okusili italijanske sire in pršute, ribe tržaškega morja in lokalna vina. Potekale bodo 4 degustacijske delavnice, ki jih bodo vodili izvedenci Slow Food in bodo namenjene promociji in obveščanju o italijanskih sirih in pršutih. 

Peta delavnica, posvečena ribjim proizvodom iz Tržaškega zaliva ter iz Gradeške in Maranske lagune, bo predstavljena ob podpori FLAG GAC Furlanije – Julijske krajine, v sodelovanju z organizacijo Slow Food. Vse informacije so na voljo na spletnem portalu Trieste.Green.

Obiski vinskih kleti

V nedeljo zjutraj, ob koncu dvodnevnega dogajanja, bo priložnost za obisk lokalnih vinskih kleti in pogovor z vinarji ter degustacijo njihovih vin. Svoja vrata bodo tokrat odprli: Cacovich in Budin, Zidarich in Grgič, Kocjančič in Lenardon ter Škerk in Milič Damijan.

Vrednote, ki jih želimo posredovati

Kot pri vseh dogodkih, v katere je vključena organizacija Slow Food, je velik pomen pripisan izobraževanju o hrani, druženju, odkrivanju kakovostnih lokalnih, nacionalnih in mednarodnih proizvodov, perečim okoljskim vprašanjem, biotski raznovrstnosti in trajnosti. 

Vstopnice in informacije o festivalu

Vse informacije so na voljo na spletni strani Trieste.Green, kjer je mogoče kupiti tudi vstopnice. Za informacije pišite na trieste.green@galcarso.eu. Na vseh dogodkih bodo imeli člani Slow Food popust.

Organizatorji

Prireditev v Trstu je vključena na seznam dogodkov, ki jih prireja podjetniška mreža «Carso Kras«, ta pa je poverila organizacijo in izvedbo festivala agenciji LAS Kras. Digitalni partner je Trieste.Green. Ostali partnerji pa so Slow Food Italija, tržaška sekcija Slow Food, ARIES – Trgovinska zbornica Julijske krajine, Društvo vinogradnikov s Krasa, Eataly in ZKB.

V sredo 22.6. predstavitev dveh novih kraških odličnosti združenja Slow Food

V sredo, 22. junija 2022, ob 17. uri bomo v Lokandi Devetak 1870 praznovali novoustanovljeni »postojanki« Slow Food na Krasu: prezidij za rešeljikov med in prezidij za kraško ovco. Oba sta nastala po zaslugi dela lokalnih kmetijskih pridelovalcev, združenj Slow Food iz Gorice in Trsta, ob podpori Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in agencije LAS Kras.

Združenje Slow Food si vsak dan prizadeva rešiti pred pozabo avtohtone pasme, raznolike sorte zelenjave in sadja, kruh, sire, suhomesnate izdelke, tradicionalne slaščice in druge pridelke oz. izdelke. Zavzema se za zaščito, reševanje in ohranjanje tradicionalnih obrti in starodavnih tehnik. Skrbijo za okolje, za problematiko varstva pokrajine in kulturne dediščine. 

David Pizziga, predsednik LAS Kras: »LAS že dolgo podpira promocijo lokalnega območja. Turistom in prebivalcem predstavlja in promovira kakovost lokalnih kmetijskih proizvodov in pridelkov. Odličnosti, ki jih podpira Slow Food, so boljša od ostalih blagovnih znamk, saj te temeljijo na vrednotah, ki jih že desetletja podpira SF. Zasluge nosijo predvsem Slow Food Italija, Gorica in Trst, saj so našim kmetom omogočili, da nosijo ta naziv in so se tako pridružili prestižni skupini približno 350 drugih »postojank« po vsej Italiji«.

V sredo, 22. junija 2022 s pričetkom ob 17.00 uri bo torej potekalo, v Lokandi Devetak 1870 (Vrh Sv. Mihaela), predstavitveno srečanje, ki ga prirejata Slow Food Gorica in Trst. 

Sodelujejo: 
– Francesca Baldereschi, Slow Food Italija 
– Avguštin Devetak, pooblaščeni zastopnik Slow Food Gorica 
– Antonella Picinelli, pooblaščena zastopnica Slow Food Trst 
– Andrej Stoka, rejec (Kmetija Antonič) 
– Fausto Settimi, čebelar 

Okušali bomo jedi, ki jih bosta interpretirali na sodoben način kuharici Gabriella Cottali (Lokanda Devetak) in Michela Fabbro (Rosenbar). 

Jedi bodo oplemenitila vina Rada Kocjančiča iz Doline in Bajte iz Saleža. Veselimo se že skupnega nazdravljanja. Vabimo vas, da se na dogodek prijavite na 0481 882488. 

Dobrodošel bo prispevek za nadaljne projekte goriške sekcije Slow Food.