Dokument o zavezanosti operaterjev vrednotam projekta geoparka Kras

18. februarja 2019 se je uradno začela pot skupnega načrtovanja za ovrednotenje geoturizma, t.j. turizma v bodočem geoparku, s tem pa tudi krepitev kandidature za priznanje geoparka Matičnega Krasa (Carso Classico) na regionalni in mednarodni ravni in za njegovo vključitev v Globalno mrežo geoparkov. Geološka služba avtonomne dežele Furlanije Julijske Krajine, ki je že delala na tem, je zaupala agenciji GAL Carso – LAS Kras vodenje skupne poti.
Od 18. februarja dalje je bilo izpeljanih 5 srečanj teritorialne animacije, ki so se jih udeležila podjetja, nosilci interesov oz. deležniki in lokalni protagonisti. Na teh srečanjih so bili postavljeni temelji za zavezanost modelu identitete in vrednot, na katerih bo v prihodnosti slonel geopark Kras. V vsaki fazi je sodelovalo več deset podjetij in krajanov, tako da danes zasnovo prvega skupnega čutenja med seboj delijo različni akterji, ki prihajajo iz sveta turističnih nastanitev, iz proizvodnje, iz združenj in organizacij, izobraževalnih in kulturnih krogov.
Vsakdo izmed njih je zaznal pomen geološke specifičnosti Krasa, da je ta tesno povezana z našo identiteto in s trajnostnim razvojem ozemlja, in vsi so si enotni v prepričanju, da je treba to specifičnost ovrednotiti in zaščititi.
Ta pot je privedla do skupnega dognanja: o pomembnosti ‘geo-trajnosti’ ali okoljske ozaveščenosti čezmejne skupnosti Krasa, pri čemer je temeljnega pomena promoviranje njegove geološke posebnosti. Prvi rezultat tega dognanja se kaže v sprejetju skupnih vrednot in zavez, navedenih v naslednjih straneh, v podporo geoparku Kras.

VIZIJA GEOPARKA KRAS

 • geopark Kras je sistem za ovrednotenje teritorija, ki postavlja geološko specifiko kot temelj lokalne skupnosti
 • čezmejni Matični Kras je po vsem svetu znan po svoji geološki, zgodovinski, kulturni in naturalistični edinstvenosti
 • smo ozemlje geološke odličnosti v samem osrčju Evrope
 • tu preizkušamo in uresničujemo trajnost v vseh njenih oblikah.

7 VREDNOT GEOPARKA KRAS

 1. Sodelovanje: «želimo se učiti iz zgodovine in gledamo v prihodnost»
 2. Ohranitev naravnosti: «ostanimo takšni, kakršni smo: majhni, naravni, obrtniški»
 3. Inovacije: «vzpostavimo sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem za skupno in ozaveščeno vodenje razvoja vsakovrstnih storitev in inovacij v bodočem geoparku»
 4. Edinstvenost in zaščita: «ovrednotimo našo avtohtonost in naše lokalne vrste». «Tu so nastali kraški pojavi». “zavedamo se, da ko bo naša geološka raznolikost uničena, je ne bo več mogoče ponovno vzpostaviti .”
 5. Trajnost: «moramo jo izkusiti in konkretno udejanjiti»
 6. Čezmejnost: «kot Kras smo, Kras povezuje osebe in kulture»
 7. Dostopnost: «z lahkoto smo dosegljivi»; «geoturizem naj bo za vsakogar, tudi za manj srečne»

PREBERI SI CELOTEN DOKUMENT IN PODJETJA, KI SO PRISTOPILA