Ekomozaik: projekt za preporod Krasa

Javno-zasebno partnerstvo za ohranitev ekosistema in biotske raznovrstnosti

Objavljamo govor predsednika Davida Pizziga, ki ga je imel ob zaključni konferenci projekta kraški Ekomozaik, 11. maja 2024:

Iskrena hvala vsem prisotnim, oblastem, projektnim partnerjem in javnosti. Zahvaljujemo se deželi Furlaniji-Julijski krajini, ki je s sredstvi PRP omogočila projekt; vodilnemu subjektu Občini Tržič, ki je vodila projekt; občinam, ki so sodelovale, Univerzi v Trstu in institucijam, ki so podprle pobudo. Hvala tudi lokalnim podeželskim podjetnikom in vsem, ki niso omenjeni, a so prispevali k uspehu projekta.

Kljub zamudam zaradi pandemije in drugim težavam, nam je uspelo dokončati projekt. Kakšni pa so cilji projekta? Gre za premišljeno zamisel o obnovi 58 hektarjev kraške zemlje in gozdov, ki združuje romantično idejo o obnovi kraške pokrajine, ki se je spominjamo, s tehnikami za izboljšanje ekosistema in zaščito biotske raznovrstnosti, ki so prav tako bistvenega pomena za gospodarstvo.

Izjemno sodoben projekt, pri katerem so bile uporabljene ekološke kosilnice, ki delujejo brez uporabe bencina ali baterij, in ki skupaj z osli in ovcami krepi človekovo dejavnost čiščenja gozdov ter zmanjšuje nevarnost požarov. Poleg naše vizije je projekt razkril močan potencial javno-zasebnega partnerstva, ki vključuje lokalne podeželske izvajalce, združenja, uprave in javne organe.

Dokončati projekt ni bilo lahko, vendar smo ponosni, da smo s sodelovanjem in nenehnim soočanjem premagali vse ovire. Pokazali smo, da lahko javni in zasebni interesi sobivajo in vodijo do konkretnih rezultatov. Javna uprava želi varno, urejeno in uporabno območje, zasebni sektor pa potrebuje gospodarsko priznanje za delo, ki ga opravlja, in za vrednost, ki jo ustvarja.

Formula za uspeh projekta Ekomozaik je preprosta: najti prave kompromise, da bi javnost podprla zasebni sektor pri čiščenju območja. Čeprav so se predvidene aktivnosti komaj zaključile, se je naše delo za Kras šele začelo. Postavili smo temelje za nadaljnje obnavljanje lepote, utrjevanje varnosti in ohranjanje biotske raznovrstnosti območja, ki je gospodarski vir za podjetja in naravna dediščina za ves nas.

Ob spominu na požar leta 2022 imam občutek, ki ga, upam, bodo potrdili akademiki in raziskovalci, da tam, kjer je Ekomozaiku uspelo posredovati, ognju ni dal priložnost, da bi se pokazal z enako silovitostjo kot drugje, pri čemer je brutalno opustošil 4000 hektarjev kraškega ozemlja med Italijo in Slovenijo. Če bo ta moj občutek znanstveno potrjen, bo treba izpopolnjen projekt Ekomosaik ponoviti na celotnem ozemlju, in sicer tako pogosto, kot bo potrebno in kot bo mogoče.