STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA 2023-2027: ZADNJA FAZA PRED PREDSTAVITVIJO

Člani LAS Kras preučujejo strateške usmeritve, smernice za prihodnje razpise in strateški dokument, ki bo predstavljen konec meseca.

Izredna seja članov LAS Kras za potrditev osnutka Strategije lokalnega razvoja 2023-2027 bo na prvem sklicu v nedeljo, 24. septembra, ob 8. uri, na drugem sklicu pa v ponedeljek, 25. septembra 2023, ob 10. uri.

Seja predstavlja pomemben korak ob koncu intenzivnega meseca in pol aktivnosti in dejavnosti, ki so ozemlju in gospodarskim kategorijam omogočili, da prispevajo svoj prispevek k opredelitvi strategije.

Zbranih je bilo skupno 235 spletnih anket, ki pomembno nakazujejo prednostne naloge in pričakovanja lokalnega območja;

Dragocen je bil prispevek 12 kraških občin, ki so z župani in svetniki predstavili zahteve in projekte svojih skupnosti.

Natančen in ciljno usmerjen je bil prispevek vseh približno dvajset vpletenih deležnikov: vsak se je zaustavil na svojem področju in predstavil ustrezne in specifične teme, kar bo nedvomno prispevalo k oblikovanju kratkoročne in dolgoročne strategije.

Nenazadnje je bila bistvena tudi udeležba 60 podjetij iz kmetijsko-živilskega in turističnega sektorja, ki so s pripovedovanjem o svojih vsakodnevnih izzivih in načrtih za prihodnost opredelila svoje prednostne naloge in nakazala prioritete za prihodnje razpise agencije LAS Kras.

Naša zahvala gre vsem.

Sestanek bo javen, da bi tako zagotovili preglednost nastajanja nove Strategije lokalnega razvoja.

Sestanek bo potekal na Opčinah, v dvorani Banke ZKB, na naslovu Via del Ricreatorio, 2. Člani, ki se ne bodo mogli udeležiti, bodo lahko sodelovali prek spletne povezave.