RAZPIS AGENCIJE LAS KRAS V VREDNOSTI 193.000 EUR ZA RAZVOJNE IN INOVATIVNE PROJEKTE V KMETIJSTVU

V sredo 4. oktobra 2023, je bil v Uradnem listu dežele Furlanije – Julijske krajine objavljen razpis agencije LAS Kras, namenjen podpori razvojnim in inovativnim projektom v kmetijstvu. Predsednik LAS Kras David Pizziga meni, »Kraško območje, znano po svojem naravnem bogastvu in raznolikosti izdelkov, se pripravlja na novo priložnost za rast in razvoj, da bi izboljšalo kakovost, trajnost in konkurenčnost lokalnih izdelkov. S tem razpisom želimo optimizirati proizvodne procese, zmanjšati vpliv na okolje ter spodbujati močnejše in bolj trajnostno lokalno gospodarstvo. Inovacije se bodo lahko koristile na vseh stopnjah, od pridelave do predelave, da bi okrepili kmetijsko in kulturno dediščino kraškega območja«.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

 • kmetijski podjetniki in kmetijska gospodarstva
 • mikro in mala pridelovalna in predelovalna podjetja
 • podjetniške mreže, društva, konzorciji, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo

Pozor: Vsi upravičeni prijavitelji morajo imeti sedež ali poslovno enoto na območju LAS Kras

KAJ SE FINANCIRA IZ JAVNIH SREDSTEV

Razpis podpira uvajanje inovacij v proizvodnji, predelavi in vrednotenju kmetijskih pridelkov, zlasti s krepitvijo poslovnih mrež in združevanjem na lokalni ravni. Razpis ponuja podporo in sredstva za izboljšanje proizvodnih procesov, za preprečevanje nevarnosti ter zmanjševanje obremenitev za okolje, za povečanje kmetijske proizvodnje značilne za različne kmetijske sektorje, ob ohranjanju visoke kakovostne ravni. Skratka, gre za povečanje in zagotavljanje kakovosti in promocijo kmetijskih pridelkov in proizvodov. Razpis namreč financira:

 • naložbe v stroje in opremo za poljedelstvo in živinorejo
 • opremljanje prostorov za predelavo, obdelavo, skladiščenje in trženje
 • naložbe v stroje in opremo za predelavo, obdelavo, skladiščenje in trženje

KRITJE STROŠKOV ZA POSAMEZNI PROJEKT

Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo je 13.000 EUR, najvišji znesek podpore za posamezno operacijo pa znaša 135.000 EUR. Več podrobnosti najdete v besedilu razpisa.

KOLIKŠEN ODSTOTEK KRITJA ZAGOTAVLJA JAVNI DENAR V PRIMERJAVI Z ZASEBNIMI NALOŽBAMI

Stopnja kritja se lahko razlikuje glede na prijavitelja in na vrsto načrtovane naložbe ter se lahko razlikujejo znotraj istega projekta. Naložbe za predelavo krijejo do 40%, za primarno proizvodnjo pa do do 60% (npr. za rejo živali).

KRITJE STROŠKOV

Razpisana so javna sredstva v skupni višini 193.799,29 EUR. POZOR: V primeru večjega povpraševanja, bomo dodelili dodatna finančna sredstva.

SREDSTVA NAMENJENA POSAMEZNIM SEKTORJEM:

 • Pridelava in predelava zdravilnih zelišč
 • Pridelava in predelava drevesnih rastlin
 • Čebelarstvo
 • Živinoreja
 • Prašičereje
 • Novi izdelki

POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavo je treba predložiti najkasneje do 10. novembra 2023. Postopek za oddajo vloge je nekoliko težaven in zapleten. Centri za pomoč v kmetijstvu (CAA) lahko pomagajo s svetovanjem in predstavitvijo obrazcev za vloge. Vsa zahtevana dokumentacija je navedena v razpisu, zato svetujemo, da ga interesenti preučijo:

PODROČNO SREČANJE

Da bi primerno predstavili vsebino razpisa, bo LAS Kras priredil področno srečanje, ki je na programu v sredo, 11. oktobra, v sejni dvorani banke ZKB na Opčinah, ob 18. uri.

DODATNE INFORMACIJE

Vse potrebne informacije so dosegljive na naslednji povezavi:

KONTAKTI

Stopite v stik z nami: pišite na info@galcarso.eu in odgovorili vam bomo v petih delovnih dneh.