Projekt Fish-Agro Tech CBC

logo-fishagro-tech-cbc-.jpeg-e1533560194570

PROGRAM INTERREG V A ITALIJA SLOVENIJA 2014-2020

Projekt Fish-Agro Tech CBC

Sodelovanje in inovacija na čezmejnem območju v področjih ribištva-akvakulture in kmetijstva

Financiranje – Trajanje

 • Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – Program Interreg V-A Italija Slovenija
 • Projekt se izvaja od 1. julija 2017. Dejavnosti bodo potekale do 31. decembra 2019.

Glavni cilji in dejavnosti projekta

 • Čezmejno spodbujanje podjetij, združenj, znanstvenih in raziskovalnih ustanov, kakor tudi lokalnih skupnosti povezanih z ribištvom-akvakulturo in kmetijstvom bo potekalo z uporabo CLLD pristopa (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) v javnih srečanjih in seminarjih, namenjenih projektnim sektorjem.
 • Povečanje ozaveščanja vseh zainteresiranih subjektov ter uvajanje inovativnih rešitev, ki jih ponuja znanstveno in tehnološko raziskovanje, tudi z dejavnostmi R2B, B2B ter tehnološkega presojanja.
 • Partnerji in strokovnjaki bodo podprli podjetja pri ugotavljanju njihovih potreb in jih peljali po izbranih inovacijskih poteh, z razvojem mentorskih dejavnosti in pilotnih projektov.
 • Čezmejni plan inovacijskih potreb bo podlaga za pospeševanje in oblikovanje čezmejnih agregacij in mrež med podjetji s področij ribištva-akvakulture in kmetijstva ter centrov za raziskave in inovacije.

Italijanski partnerji

 • Aries – Posebno podjetje Trgovinske zbornice Julijske krajine (Nosilec projekta)
 • Area Science Park
 • Lokalna akcijska skupina GAL Carso – LAS Kras

Slovenski partnerji

 • Tehnološki park Ljubljana
 • Primorska gospodarska zbornica
 • Nacionalni inštitut za biologijo