Iščemo agencijo, za celostno grafično podobo

LAS Kras bo povabilo prebivalce Krasa za oddajo pripomb in predlogov na Strategiji Lokalnega Razvoja LASa Kras za programsko obdobje 2014 – 2020.

Iščemo agencijo, ki se bo ubadala s celostno grafično podobo v sklopu nove Strategije Lokalnega Razvoja.

Prosimo vas za predračun (pdf).